Klafki og demokratisk dannelse | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 21
  • 6173
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2006
  • 23-03-2008

Undervisningsforløb: Klafki og demokratisk dannelse | Eksamensopgave

Almen didaktik eksamensopgave om demokratisk dannelse.

Vores udgangspunkt for denne opgave udspringer af folkeskolelovens formålsparagraf 1 stk. 3:

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”.

Med udspring i denne paragraf vil vi derfor undersøge, hvordan undervisningen kan udføres i praksis med vægt på udvikling af handlekompetencer i et demokratisk fællesskab.

Indhold

Indledning Side 3
Metodevalg og problemformulering Side 3
Det refleksivt moderne Side 4
Identitet – socialkonstruktivistisk tilgang Side 5
Demokrati i undervisningen? Side 6
Folkeskoleloven – formålsparagraf 1 § stk. 3 Side 7
Demokratiforståelse, dannelse og handlekompetence Side 8
Wolfgang Klafki – dannelses didaktisk teori beskrevet og anvendt Side 11
Undervisningsforløb Side 14
Hiim og Hippes relationsmodel og demokratiundervisningen Side 16
Afrunding Side 18
Litteraturliste Side 19

Uddrag

I opgaven udarbejder vi et tænkt undervisningsforløb med en række opstillede mål som vi vil belyse ud fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. Vi mener det er vigtigt, at se problemstillingen i et moderne perspektiv, da vi skal agere i dette som kommende folkeskolelærer.

Derfor anvender vi Ziehe og Giddens til, at belyse hvad der kendetegner det moderne samfund. Efterfølgende vil vi tage afsæt i den socialkonstruktivistiske forståelse af individet. Endvidere vil vi i opgaven forsøge, klarlægge demokratiforståelse med Habermas´ livs- og systemverdensteori, der ligeledes skal anvendes for at kunne se arbejdet med demokratifællesskab i forhold til hvilke kompetencer, der udvikles hos eleven. Folkeskolens formål er blandt andet at danne eleverne til at kunne indgå i et demokratisk samfund, hvorfor vi i opgaven tager udgangspunkt i dette.

I opgaven vil vi ydermere anvende Klafkis dannelsesbegreb og sammenholde dette med de handlekompetencer vi anser som værende de grundlæggende for at kunne agere og virke i et demokratisk samfund.

Undervejs vil vi anvende pædagogiske og psykologiske teorier som redskaber til at kunne optimere planlægningen og tilrettelæggelsen af det konstruerede og tænkte undervisningsforløb... Køb adgang for at læse mere

Klafki og demokratisk dannelse | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.