Dansk som andetsprog | Skriftlig eksamen maj 2006

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 7
  • 2506
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2009
  • 10-07-2009

Eksamensopgave: Dansk som andetsprog | Skriftlig eksamen maj 2006

Besvarelse af eksamenssættet fra 2006 i dansk som andetsprog. Der er 3 opgaver i dette eksamenssæt.

Jeg vil starte med opgave 1, og her vil jeg bruge Lene Glyngø Jensen ”samtalestrukturer i lærestyrede og elevstyrede spil” samt K. Haastrup og M. Svendsen Pedersen artikel ”Input – output – interaktion”. Jeg vil bruge IRF-metoden til at finde ud af hvem der har styringen og hvem der får mest ud af denne task.
I opgave 2 vil jeg uddybe begrebet TASK. Til det vil jeg bruge M. Svendsen Pedersen artikel ”Task Force”, Jane Willis, A Framework for Task-based Leaning modellen, samt Birgit Henriksen artikel ”Mundtlighed”.
Til sidst vil jeg diskutere hvilke krav og succeskriterier, som bliver stillet til kommunikativ undervisning. Her vil jeg bruge Karen Lund's artikel ”kommunikativ kompetence – hvor står vi?” samt Birgit Henriksen artikel ”Mundtlighed”.

Indhold

Side 2 Opgave 1
Definition af interaktion
Side 3 Interaktionsanalyse
Lærerens rolle i forhold til
andetssprogstilegnelsen
Side 4 Lærerens rolle i forhold til zonen for
nærmeste udvikling og
stilladseringsbegrebet
Opgave 2
En karakteristik af opgavetypen og en
diskussion af den relevans som
sprogundervisningsaktivitet
Side 5 Opgave 3
En diskussion af kommunikativ
undervisning og dens muligheder og
begrænsninger i
andetssprogsundervisningen,
inddragelse af overvejelser i relation
til tekst 2.
Side 7 Litteraturliste

Uddrag

Opgave 1:
En analyse af interaktionen i tekst 1.b i et andetsprogstilegnelsesperspektiv, herunder af lærerens rolle i samtalen.
Før jeg starter på analysen vil jeg skrive 2 definitioner på interaktion.
Definition på interaktion:
Vekselvirkning, gensidig påvirkning, samspil; socialpsykologisk begreb, gensidig social adfærd i en gruppesituation hvor gruppemedlemmernes adfærd gensidigt virker som stimulus for hver af de andres adfærd.
Eller
Bruges synonymt med 'kommunikation'. Der er nok en tendens til at fravælge ordet 'interaktion' til fordel for 'kommunikation' når man beskriver relationer mellem sekundærgrupper, fx organisationer.
For at to aktører kan siges at indgå en rollerelation må de selvfølgelig kunne opfatte hinanden, eksistere for hinanden. En blind og en døv som sidder i lægens venteværelse på hver sin stol uden at røre hinanden, indgår ikke i nogen rollerelation: der kan ikke finde nogen interaktion sted... Køb adgang for at læse mere

Dansk som andetsprog | Skriftlig eksamen maj 2006

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.