Synopsis til omsorgssvigt | Daniel Stern

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 9
  • 2034
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2000
  • 08-04-2001

Synopsis til omsorgssvigt | Daniel Stern

Synopsisen tager problemet omsorgssvigt op til behandling.

Indledning
Vi har valgt at arbejde med emnet omsorgssvigt. Dette har vi gjort ud fra den betragtning, at det er et aktuelt emne, som vi vil stifte bekendtskab med i vores kommende job som folkesko-lelærer. Vi ønsker at erhverve noget baggrundsstof, som vi kan bruge, når vi selv kommer i en situation med en omsorgssvigtet elev. Hvis problemet er der, håber vi, at vi vil være i stand til at læse signalerne og gribe ind så tidligt som muligt med de værktøjer, som vi har erhvervet gennem arbejdet. Vi har valgt at behandle psykisk omsorgssvigt mere indgående og tager ikke incest med i opgaven.

Problemformulering
- Hvordan ser barnets sunde udvikling ud, og ud fra hvad kan den defineres?
- Hvad er omsorgssvigt, og hvilke konsekvenser får det for det mere eller mindre omsorgs-svigtede barn?
- Hvad er årsagerne til omsorgssvigt, og hvordan hjælpes børnene?
- Hvordan finder man som lærer frem til de børn, der er udsat for omsorgssvigt?

Indhold

Problemformulering side 3.
Indledning side 3.
Barnets sunde udvikling – Daniel Stern side 3.
Definition af omsorgssvigt – Abraham Maslow side 4.
Årsagen til omsorgssvigt side 4.
Hvad skal læreren være opmærksom på – symptomer side 4.
Hvad bør læreren gøre med det omsorgssvigtede barn side 5.
Behandlingen af det omsorgssvigtede barn side 5.
Konklusion side 6.
Litteraturliste side 8.

Uddrag

Barnets sunde udvikling – Daniel Stern
Vi tager udgangspunkt i Daniel Stern, "Et spædbarns dagbog", i beskrivelsen af den sunde udvikling. Her beskriver Stern konkret barnets udvikling, og hvad der er vigtigt for, at denne forløber normalt. Barnet gennemgår 5 niveauer, hvor det danner et selv. Der er ikke tale om faser men om livslange udviklingstemaer. For hvert niveau føjes nyt til den/de forrige og æn-drer den/dem. Stern påpeger, at barnet er et socialt væsen, der fra fødselen er social og udad-vendt - barnet søger selv at opnå kontakt med moderen og kan gennem denne kontakt udvikle sig. Den voksnes tolkning af barnets følelser er med til at strukturere barnets verden. Intimitet, indføling og forestillingsevner er derfor nøgleord gennem hele opvæksten.

Sterns 5 niveauer
1. Følelsernes verden.
2. Den nære sociale omverden.
3. Sindslandskabernes verden.
4. Ordenes verden.
5. Historiernes verden... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til omsorgssvigt | Daniel Stern

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.