Heavy metal i musikundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 9
  • 2170
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2000
  • 30-04-2001

Eksamensopgave: Heavy metal i musikundervisningen

Eksamensopgave om musiklytning og heavy metal i musikundervisningen.

Jeg vil i denne opgave give en historisk gennemgang af heavy metal fra slutningen af tresserne og til i dag, samt beskrive hvad det er der gør heavy til heavy. I den anden halvdel af opgaven beskriver jeg hvad man kan bruge en genre som heavy til i folkeskolen.

Indhold

Indledning Side 2
Heavy set i historisk perspektiv Side 3
Heavy som genre Side 4
Pædagogiske overvejelser Side 6
Afslutning Side 8
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Hvis man spørger en person, der ikke har kendskab til heavy metal, hvad heavy metal er, vil dennes svar tit være: Støj. Dette svar er forståeligt nok, men bare langt fra sandt. Det kan være svært at høre struktur og harmonik i en så ekstrem stilart, men begge dele er der i høj grad.

Heavy metal er en musikform, der rummer et meget varieret udtryk; alt fra bløde ballader til hårdt pumpet dødsmetal. Det er i mange tilfælde en indviklet og krævende musikstil, der er ekstrem i sin lydflade. Det er, ligesom rock, en stilart der henvender sig først og fremmest til unge mennesker.

På grund af den ekstremt hårde natur heavy har, er det sjældent at man hører eller ser det i radio og tv. Når det endelig sker, er det som regel den mere kommercielle del af heavy man ser, som f.eks. Metallica, som de fleste har hørt om.

Jeg vil i denne opgave give en historisk gennemgang af heavy metal fra slutningen af tresserne og til i dag, samt beskrive hvad det er der gør heavy til heavy. I den anden halvdel af opgaven beskriver jeg hvad man kan bruge en genre som heavy til i folkeskolen.

---

Pædagogiske overvejelser
Hvorfor have om heavy i folkeskolen
I CKF'en står der følgende under formålsparagraffen: "Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud."
For at kunne forholde sig til de mange musiktilbud vores samfund giver os, er det... Køb adgang for at læse mere

Heavy metal i musikundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.