Eksamensopgave om motivation i idrætsundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 23
  • 5784
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2005
  • 19-04-2006

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om motivation i idrætsundervisningen

Eksamensopgave i idræt om motivation i idrætsundervisningen.

Indledning

Som studerende i faget idræt slår det én gang på gang - hvad skal vi egentlig med idræt i folkeskolen?
Jeg er af den overbevisning, at det er vigtigt for en underviser i et hvilket som helst fag, at være bekendt med indholdet af sit fags formål og dets muligheder. Jeg har gjort mig mange overvejelser omkring fagets formål, indhold, muligheder og ikke mindst begrænsninger.

På baggrund af egne erfaringer i folkeskolen, er det meget forskelligt hvordan motivationsfaktoren er i de forskellige klasser. Nogle klasser er nemme at motivere til nye og anderledes discipliner inden for faget idræt.

Andre klasser er eksempelvis umulige at få til at prøve nye og anderledes ting.
Dette kunne hænge sammen med elevernes ”opdragelse til idræt” op gennem deres skoletid – herved mener jeg, at det er meget vigtigt som idrætslærer, at give eleverne en alsidig og til tider eksperimenterende undervisning med udfordringer til eleverne. Ligeledes er jeg af den opfattelse at disciplin, samt et overordnet ansvar over for sig selv og hinanden vil kunne styrke ”opdragelsen” i faget. Et eks. herpå kunne være i en oprydningssituation, hvor ingen går før alle er færdige etc.

Som kommende lærere vil der komme et tidspunkt, hvor man måske får mulighed for selv at kunne starte en 1. klasse op, og herved selv være medvirkende til elevernes ”gode opdragelse” i idrætsfaget. Faget idræt skal efter min mening, også være med til at introducere eleverne til forskellige former for idræt uden for skolesammenhæng og til at forstå vigtigheden af livslang fysisk udfoldelse.

”Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur”

”Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab”

Disse citater bekræfter ovenstående indledning til opgaven og giver hermed også anledning til min problemformulering.

Problemformulering:

Hvilke muligheder har jeg som idrætslærer for at give alle eleverne mulighed for den optimale læring?
Hvordan kan jeg som kommende idrætslærer fremme motivationen og dermed elevernes glæde ved idrætten?

I min søgen på at afdække min problemformulering, er jeg stødt på andre spørgsmål/områder som jeg mener er relevante for opgavens besvarelse.

• Hvad er motivation og hvilke kræfter driver den ?
• Motivationens betydning for elevernes identitetsudvikling.
• Kønsrollernes betydning for motivationen i idrætsundervisningen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Idrætsfagets historiske udvikling 3
Begrebsafklaring 5
Motivationsformer 6
Den indre motivation 6
Den ydre motivation 6
Motiver 10
Motivationens betydning for elevernes identitetsudvikling 11
6-12 årige 11
12-16 årige 12
Den sociale identitet 13
Den personlige identitet 13
Zapperbørn 14
Kønsroller 15
Kønsadskildt undervisning 15
Kønsintegreret undervisning 15
Didaktiske overvejelser 16
Faglige metoder 16
Handleformer 16
Perspektiver 16
Lærerkompetencer ( K1, K2, K3 ) 17
Konklusion 19
Praktisk program 20
Opvarmning : 20
Redskaber : 21
Ekspressiv bevægelighed: 21
Boldspil: 22
Atletik: 22
Litteraturliste :22

Uddrag

Idrætsfagets historiske udvikling

Idrætsfaget har ændret sig markant siden begyndelsen af 1800-tallet, hvor det blev indført i den danske folkeskole. Den tyske gymnastik var i begyndelsen det bærende og faget var præget af militære øvelser kun for drenge, da målet var, at skabe soldater med bl.a. fysiske kvaliteter .

I 1892 oprettes folkeskolelæreruddannelsen, hvor man nu også uddannede kvindelige idrætslærere, hvilket medførte, at piger i 1904 også fik muligheden for at få gymnastik/legemsøvelser i skolen. Samtidig skiftede faget karakter, da det nye svenske system, der var baseret på fysiologisk og anatomisk viden ”vandt” over den tidligere danske (tyske) gymnastik. Dette bevirkede, at skolegymnastikken blev præget af konstruerede og systematiserede øvelser med en rationel målsætning (alsidig træning og en smuk holdning).

Med 1937-loven blev idrætsfaget obligatorisk på alle skolens klassetrin, idet samfundet fik et nyt syn på idrætten. Der blev lagt vægt på opdragelse til sundhed pga. nye videnskabelige landevindinger inden for medicinen, fysiologien og anatomien . Faget ændrede sig, så der skete en opdeling af de små og store klassetrin. Der blev undervist i gymnastik med leg på de små klassetrin, og i idræt (atletik) på de store klassetrin... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om motivation i idrætsundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.