Eksamensopgave om motivation i faget idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 14
  • 3626
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 08-01-2007

Eksamensopgave om motivation i faget idræt

Eksamensopgave i idræt om motivation i faget idræt.

Problemformulering
Hvilke tiltag kan vi som idrætslærere benytte os af, for at øge elevernes interesse for idræt?

Indhold

Emne: 2
Problemformulering: 2
Emnebegrundelse: 2
Emneafgrænsning: 2
Indledning 2
Maslows behovspyramide 3
Csikzentmihalyis flowteori 4
Motivation 5
Idræts pædagogik 5
Idrætsdidaktik 5
Lærerens kompetencer 6
Opvarmning 7
Redskabsgymnastik 7
Boldspil 8
Bevægelsesanalyse 9
Konklusion 9
Træningsprogram til eksamen 9
Bilag 1. opvarmning 10
Bilag 2 - 12
Bilag 3 - 13
Bilag 4 - 14
Litteratur: 14

Uddrag

Emnebegrundelse:
Det er så vigtigt især p.t., hvor der er så meget fokus på børn og sundhed, at have gode og interessante idrætstimer, som kan motivere eleverne. Gode idrætstimer skal udfordre både psykisk og fysisk. En god idrætstime skal have aktiviteter, som er alsidige og spændende nok til, at alle har mulighed og glæde ved at deltage.

Emneafgrænsning:
Vi vil i opgaven begrænse os til, hvorfor det er lærerens rolle at motivere, så der kan forgå gode idrætstimer. Vi har valgt at koncentrere os om elever i indskolingen, idet vi mener at det er vigtigt, at der allerede fra begyndelsen skabes interesse og motivation for idræt... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om motivation i faget idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.