Kvalitet i undervisningen | Vygotsky

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 12
  • 3924
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2000
  • 04-10-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Kvalitet i undervisningen | Vygotsky

Om skolen i samfundet i dag, med pædagogiske stillingtagerne.

Opgaven handler også om kvalitet i undervisningen med udgangspunkt i elever med indlæringsvanskeligheder.

Indledning
Vi skal i forbindelse med denne praktikperiode udarbejde dette skriftlige produkt, som tager et primært sigte på kvalitet i undervisningen.

Efter tidligere at have arbejdet med adfærdsvanskelige børn og unge som pædagog, så jeg muligheden for, i denne praktik periode at få endnu et perspektiv med, nemlig det at undervise børn / unge mennesker med adfærdsmæssige forstyrelser og som følge der af indlæringsvanskeligheder.

Praktikstedet jeg i denne sammenhæng har valgt er den interne skole på det socialpædagogiske opholdssted Løvdal Naturcenter. Stedet har 8 anbragte unge plus en dagelev. Der er på stedet 10 ansatte, hvoraf 2 af de ansatte primært er koncentreret omkring skoledelen.

Problemformulering:
Da jeg finder begrebet kvalitet i undervisningen, som et relativt men spændende begreb, har jeg valgt først og fremmest at se nærmere på selve målgruppen for undervisningen, altså børn/unge med adfærdsforstyrelser / indlæringsvanskeligheder og de problematikker der er i denne sammenhæng. Derefter vil jeg definere hvad jeg anser for værende kvalitativ undervisning for denne gruppe elever.

Hvilke problematikker er der i forbindelse med at undervise børn/unge med adfærdsforstyrelser/indlæringsvanskeligheder.

- Hvad forstås der ved indlæringsvanskeligheder
- Samspillet mellem eleverne - og læreren/-erne
- Motiv og motivationsfaktorer for indlæringen
- Elevernes forudsætning for modtagelse af undervisning

Kvalitet i undervisningen i henhold til undervisning af børn/unge med adfærdsforstyrelser/ indlæringsvanskeligheder.

- Procesorienteret undervisning.
- Lærerens evne som formidler af informationer.
- Lærer kollegiets professionalisme
- Midler og materialer

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodevalg / Disposition 3
Analyse 3
14 dages forløb på Løvdal 7
Undervisningsplan 8
Evaluering af forløbet 9
Konklusion 12

Uddrag

Metodevalg / disposition
Jeg har følgende disponeret opgaven således, at jeg har søgt at finde en afklaring af, hvad der forstås ved indlæringsvanskeligheder / normal indlæring, med en primær vægt på Vygotskys teorier.

Herefter vil jeg se på hvordan hverdagen i et 14 dages forløb er opstillet, da jeg mener at det vigtigt, for at forstå den kontekst som undervisningen indgår i. Derefter vil jeg tilrettelægge / gennemføre en undervisning, der tager sigte på at give kvalitativ undervisning.

Analyse
Hvad forstås der ved indlæringsvanskeligheder
Det er den almindeligste antagelse, at indlæringsvanskeligheder tillægges barnets manglende udvikling eller afvigelser i dets udvikling, set i forhold til opvækst - skolen - samfundet - og kultur normerne, for praksis traditioner og for hvordan normaludviklingen karakteriseres.
Skoletraditionerne tilrettelægger prøver og test, for at identificere de børn der som skiller sig ud og fra et traditionel vurderings perspektiv. Ud fra dette vil identifikationen af det det enkelte barns indlæringsvanskeligheder, udløse en række indgreb i barnets lærevirksomhed, oftest med henblik på specialundervisning.

Undervisningsplan
Som det fremgår af ovenstående skema er der klasseundervisning hele formiddagen og jeg har aftalt at undervise i formiddags lektionerne. En oversigt over mit forløb af de 5 uger på praktikstedet har været fremdeles:

1. Uge: For at afdække elevforudsætningerne, deres øvre og nedre grænser i zonen samt overvære elevernes interaktion med hverandre med henblik på grupperinger i klassen, følger jeg læreren som "føl"... Køb adgang for at læse mere

Kvalitet i undervisningen | Vygotsky

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.