Konstruktivisme i matematik | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 4852
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2002
  • 16-02-2003

Konstruktivisme i matematik | Eksamensopgave

Eksamensopgave i matematik om konstruktivisme.

Problemformulering

Hvordan defineres konstruktivisme egentlig og hvor stammer det fra?
Hvad har konstruktivismen medført i forhold til matematikundervisningen?
Hvad har konstruktivismen reelt betydet for os som studerende?

Min problemformulering bliver en afklaring på følende spørgsmål:

Hvordan er konstruktivisme en fuldendt undervisningsmetode?

Indhold

Indledning:
Problemformulering
Hvordan er konstruktivisme en fuldendt undervisningsmetode?
Hvad er konstruktivisme egentligt og hvor stammer begrebet fra?
Forandringer i folkeskolens matematikundervisning.
Tilføjelser og ændringer i de generelle forudsætninger for matematikfaget.
Tilføjelser og ændringer i undervisningen på forskellige trin i folkeskolen.
1.-3. klasse
4.-7. klasse
7.-9. klasse
10. klasse
Folkeskolens afsluttende prøver i matematik.
Mit møde med konstruktivismen.
Konstruktivisme – virker det ?
Delkonklusion
Konklusion
Er konstruktivisme en fuldendt undervisningsmetode?
Litteraturliste:
BILAG:

Uddrag

Indledning:
Matematikundervisningen på seminariet har givet mig et billede af, at matematikundervisningen har ændret sig en del i folkeskolen, bare siden jeg har gået der. Disse ændringer afspejles også klart i faghæfte i matematik fra 1995, her indføres bl.a. begreber som tværfaglighed, projektorienteret og sammenhængsforståelse. Begreber der alle står i tæt sammenhæng med et af de pædagogiske modebegreber, som jeg ofte er stødt på i forbindelse med matematikundervisningen, nemlig konstruktivisme. I denne opgave vil jeg se nærmere på konstruktivismebegrebet, fordi det er et begreb, der tydeligvis har inspireret til nogle af de ændringer, der er kommet i matematikundervisningen, samtidig bruges konstruktivisme ofte i flæng og meget generaliserende.
Jeg har en opfattelse af, at konstruktivismen er kommet for at blive indenfor
matematikundervisningen, men at den samtidigt oftest bliver omtalt som en fuldend
undervisningsmetode. Som kommende folkeskolelærer mener jeg, at det er utrolig vigtigt at kunne forholde sig kritisk til den undervisning der forekommer i folkeskolen. Derfor er det vigtigt for mig at være fuldt ud på højde med begrebet og hvad det indebærer.

Hvad er konstruktivisme egentligt og hvor stammer begrebet fra?
Konstruktivisme begrebet bliver som påpeget i indledningen ofte brugt i flæng og i meget
generaliserende vendinger. Målet med dette afsnit er derfor, via et historisk tilbage blik på den konstruktivistiske erkendelses teori, at komme ind til kernen af konstruktivisme begrebet... Køb adgang for at læse mere

Konstruktivisme i matematik | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.