Integration | Ziehe, Khader og Bouchet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Børn med særlige behov
  • Godkendt
  • 14
  • 5746
  • PDF
  • Haderslev Statsseminarium
  • 2001
  • 14-06-2001

Eksamensopgave: Integration | Ziehe, Khader og Bouchet

Opgaven omhandler integration eller mangel på samme set i forhold til familien, institutioner, skolen, samfundet samt et bud på hvordan samfundet kan afhjælpe disse problemer

Problemformulering
Palæstinensernes integration i Danmark, eller mangel på samme, er et spørgsmål der optager mig meget. Det er den gruppe utilpassede unge der bliver fokuseret mest på i medierne ( Med utilpasset menes der indvandrere der har det svært med sig selv og overfor andre ).

For at nå til en forståelse af deres situation vil jeg belyse deres familieforhold, skolen, arbejdsforhold samt deres venner Jeg har valgt at sætte fokus på tre forskellige personer fordi de på forskellig vis har nogle bud på hvad der kan være årsag til vanskelighederne.

Naser Khader der er indvandrer og muslim, har selv gennemlevet integrationsprocessen, og stødt ind i en del af de problemer der er forbundet med den.

Dominique Bouchet har sammen med andre lavet en undersøgelse der er baseret på interviews med første og andengenerations- indvandrere, fra det stærkt omdiskuterede Vollsmose ved Odense.

Thomas Ziehe ser på det almen menneskelige der sker når et fasttømret familiemønster går i stykker, og har foruden det også teser om urbaniseringens resultater, der må siges at være en del af palæstinensernes problemer. De tre herrers udsagn har jeg holdt op mod to Artikler fra MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN fra den 14. november 1999.

Indhold

Indledning.
Problemformulering
Dominique Bouchet
Naser Khader
Opdragelsens tre faser .ifølge Naser Khader.
Thomas Ziehe
Janteloven
Sammenfatning
Integration
Medierne
Familien
Skolen
Vennerne
Arbejdsmarkedet
Hvad gør vi så.?
Ungdomsgrupperne
Skolen
Pressen og medierne
Konklusion

Uddrag

Indledning.
Gennem mange år har korstogene givet det indtryk, at ”Muhamedanerne” var kristendommens fjende nr. et. .For at udbrede islam og deres kultur plyndrede de og var temmelig barbariske. Pressen og dagbladene har nu videreført den linie ved, at centrere meget på flygtningene og indvandrerne med overskrifter som, Voldeligt overfald på sagesløs, forskyldt af andengenerationsindvandrer eller Ung muslimsk pige dræbt efter tvangsægteskab. Aviserne har fundet de rigtige knapper at trykke på, nemlig angsten for et multietnisk samfund styret af muslimer, der af mange dagblade og medier bliver udlagt som kriminelle med morder potentiale. Medierne får bedre seertal og aviserne lukrerer på dem. Et politisk parti som, Dansk Folkeparti profilerer sig som det danske samfunds redningsplanke, en holdning som gør det utrolig svært for mange danskere at forholde sig positivt over for de nye i samfundet... Køb adgang for at læse mere

Integration | Ziehe, Khader og Bouchet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.