Eksamensopgave om inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Samfundsfag
 • Ingen givet
 • 7
 • 2329
 • PDF
 • Læreruddannelsen Odense
 • 2012
 • 19-06-2012

Eksamensopgave om inklusion

Opgaven omhandler inklusion.

Det er en beskrivelse af et undervisningsforløb i samfundsfag, som skal fordre til inklusion. Og herunder kommer de områder som er af afgørende betydning for inklusion.

Sidst i opgaven kommer et vurderingsafsnit, som vil primært rummer forslag til ændringer i folkeskolen.

Titel på opgaven: "......Inklusion bliver til hverdag".

Undervisningsforløbet er til samfundsfag om Danmark i 1980'erne.

Problemformulering
Hvordan kommer didaktikken ind som et vigtigt redskab i forhold til inklusion – og kan undervisningen fremme eller ligefrem hindre inklusionen?

Underviserens kommentar

At den havde et godt relevant budskab, men savnede lidt kant og enkelte steder bedre kildehenvisninger.

Forfatterens kommentar

Et bærende punkt i opgaven, som mangler er fordybelse. Der er fem sider, så de ting som er med er udvalgt særligt. Dog ville jeg til en anden gang sørge for henvisninger var i orden, og at der uddybes lidt mere på kritikken.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Inklusion – et fænomen? 3
[A] Formål med undervisningsforløbet 4
Undervisningsforløbet 4
[B] Det teoretiske bag undervisningsforløbet (Det lærende samfund s. 27-102) 5
[C] Kritik af inklusionsbegrebet 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
I den danske folkeskole bliver flere og flere tilbudt specialundervisning. 84.000, svarende til 14,3 % af det samlede antal skoleelever, tilbydes på en eller anden måde specialtilbud. Det er rystende, at man trækker hver 8. skoleelev ud af folkeskolens tilbud. UVM ønsker, at tilbuddet om specialundervisning, formindskes fordi man ikke ved, om det rent faktisk hjælper den enkelte elev. Derfor er der i skolen stor fokus på, at man forsøger at inkludere den enkelte elev. Men er der i folkeskolen tale om inklusion eller rummelighed. Ser man helt økonomisk på dette, koster specialundervisningen hvert år omkring 13 milliarder kr. Derfor må der kunne gøres noget for at mønstre et bedre tilbud.

Inklusion – et fænomen?
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Rasmus Alenkærs definition af inklusion:

"Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt hensyn til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte. " (Alenkær 2008: 25)

Alenkær beskriver i ”klasseledelse i et inkluderende perspektiv”, også den mekanisme han mener er afgørende for inklusionen. Han refererer til elevernes forståelse for fællesskabet. og den komplekse skole, som eleverne i dag begiver sig rundt i. Det er af afgørende betydning for inklusionen og fællesskabet, at eleverne forstår de forskellige egenskaber der skal til, for at man kan navigere rundt i skolen. Alenkær mener, at det er vigtigt, at;... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om inklusion

[1]
Bedømmelser
 • 12-11-2014
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Rigtig god og hjælpsom opgave!