Induktiv og deduktiv undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 2223
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2010
  • 10-03-2010

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Induktiv og deduktiv undervisning

Emnebegrundelse
Vi har valgt at arbejde med et konkret induktivt undervisningsforløb, da vi gerne vil fordybe os i de fordele der er ved, at lade eleverne arbejde undersøgende og eksperimenterende med nyt stof. Vi søger derudover også at få belyst, hvornår induktiv undervisning er hensigtsmæssigt og hvordan man, i den givne sammenhæng, kan inkorporere det i større eller mindre grad i henhold til målsætningen. Vi har valgt pyramidens rumfangsformel, da den er et godt eksempel på noget vi tidligere, selv ville have grebet deduktivt an, og sigter derigennem at udfordre os selv.

Problemformulering
Vi vil gerne arbejde med rumfangsformlen til en pyramide. I den forbindelse diskutere hvilke fordele og ulemper der kan være ved at vælge induktiv over for deduktiv undervisningsform. Vi vil have hoved fokus på den induktive metode.
I studieproduktet vil vi vurdere tidligere udarbejdet undervisningsmateriale for rumfangsformelen. Herunder de didaktiske overvejelser i forhold til undervisningen. Slutteligt vil vi vurdere elevernes matematik faglige udbytte og kompetencer i forbindelse med forløbet.

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Redegørelse
Analyse
Diskussion
Perspektivering
Refleksion/konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Redegørelse
Undervisningsforløbet, som vi tager udgangspunkt i, består af i alt 7 faser, som har det samlede sigte at give eleverne forståelse for begrebet pyramide og beregning af rumfang af denne. For uddybning, se den fulde udgave i bilag 1. Her følger kort gennemgang af forløbet:
Fase 1 er en begrebsafklaring, hver eleverne med egne ord får mulighed for at definere hvad der er kendetegnende for en pyramide. Som visuelt hjælpemiddel er benyttet et diasshow, med forskellige billedlige bud, rigtige såvel som forkerte.
I Fase 2 skal de benytte de fundne definitioner til selv at fremstille en pyramide, hvorfor det også vil give et billede af, hvad de har fået ud af første fase. Herefter skal de i Fase 3 lave en skæv pyramide efter konkrete skabeloner. I grupper af 3 skal de samle de tre pyramider i et 3D puslespil, som gerne skal ende med en kube (dette ved de dog ikke på forhånd, men skal eksperimentere sig frem). I Fase 4 skal de beskrive figuren geometrisk; højde, grundflade, rumfang osv. Eleverne bliver herefter bedt om at finde frem til en formel der kan beskrive rumfanget at én af pyramiderne. I fase 5 samles der... Køb adgang for at læse mere

Induktiv og deduktiv undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.