Induktiv og deduktiv undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 5
  • 2223
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2010
  • 10-03-2010

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Induktiv og deduktiv undervisning

Emnebegrundelse
Vi har valgt at arbejde med et konkret induktivt undervisningsforløb, da vi gerne vil fordybe os i de fordele der er ved, at lade eleverne arbejde undersøgende og eksperimenterende med nyt stof. Vi søger derudover også at få belyst, hvornår induktiv undervisning er hensigtsmæssigt og hvordan man, i den givne sammenhæng, kan inkorporere det i større eller mindre grad i henhold til målsætningen. Vi har valgt pyramidens rumfangsformel, da den er et godt eksempel på noget vi tidligere, selv ville have grebet deduktivt an, og sigter derigennem at udfordre os selv.

Problemformulering
Vi vil gerne arbejde med rumfangsformlen til en pyramide. I den forbindelse diskutere hvilke fordele og ulemper der kan være ved at vælge induktiv over for deduktiv undervisningsform. Vi vil have hoved fokus på den induktive metode.
I studieproduktet vil vi vurdere tidligere udarbejdet undervisningsmateriale for rumfangsformelen. Herunder de didaktiske overvejelser i forhold til undervisningen. Slutteligt vil vi vurdere elevernes matematik faglige udbytte og kompetencer i forbindelse med forløbet.

Redegørelse
Undervisningsforløbet, som vi tager udgangspunkt i, består af i alt 7 faser, som har det samlede sigte at give eleverne forståelse for begrebet pyramide og beregning af rumfang af denne. For uddybning, se den fulde udgave i bilag 1. Her følger kort gennemgang af forløbet:
Fase 1 er en begrebsafklaring, hver eleverne med egne ord får mulighed for at definere hvad der er kendetegnende for en pyramide. Som visuelt hjælpemiddel er benyttet et diasshow, med forskellige billedlige bud, rigtige såvel som forkerte.
I Fase 2 skal de benytte de fundne definitioner til selv at fremstille en pyramide, hvorfor det også vil give et billede af, hvad de har fået ud af første fase. Herefter skal de i Fase 3 lave en skæv pyramide efter konkrete skabeloner. I grupper af 3 skal de samle de tre pyramider i et 3D puslespil, som gerne skal ende med en kube (dette ved de dog ikke på forhånd, men skal eksperimentere sig frem). I Fase 4 skal de beskrive figuren geometrisk; højde, grundflade, rumfang osv. Eleverne bliver herefter bedt om at finde frem til en formel der kan beskrive rumfanget at én af pyramiderne. I fase 5 samles der op på klassen og de af eleverne der er kommet frem til en formel, for mulighed for at fortælle de andre om det – alle bud høres. Fase 6 er en problembehandlende fase, hvor de regner opgaver med deres formel. Til sidst bliver eleverne i fase 7 bedt om at fortælle hvad de nu ved om pyramider, som reputation for forløbet.

Induktiv og deduktiv undervisning:
Ved induktiv undervisning laver eleverne nogle opgaver eller foretager nogle observationer uden på forhånd at få forklaret den teoretiske ramme om opgaverne. Bagefter prøver man så på klassen at sammenfatte hvad eleverne har fundet ud af og udleder en form for teori på baggrund af resultaterne. Man går med andre ord fra det specifikke (observationer/ resultater) til det generelle (konklusionen).
Et par eksempler på den induktive metode.

1. Denne svane er hvid, den der svane er hvid, …

2. Ergo: Alle svaner er hvide.


Slutningsskemaet ser således ud:

1. a1 har egenskaben E og a2 har egenskaben E og a3 har egenskaben E og….

2. Ergo: For alle a gælder, at a har egenskaben E, eller ergo: Hvis a så E

Den induktive metode eller den induktive slutningsform er ikke en logisk gyldig slutningsform, hvilket indebære at vi ikke kan være 100 % sikre på de konklusioner, der er baseret på denne induktive slutningsform. I et induktivt argument kan konklusionen sagtens være falsk, samtidigt med at præmisserne er sande, uden der af den grund er tale om en selvmodsigelse. Men denne mangel på sikkerhed betyder ikke, at metoden ikke kan være en pålidelig slutningsform.

Induktiv og deduktiv undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.