Handlekompetence i pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 13
  • 3190
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2008
  • 18-01-2009

Eksamensopgave: Handlekompetence i pædagogik

Pædagogik eksamensopgave om handlekompetence i pædagogik.

Problemformulering
Hvordan kan man tænke det brede sundhedsbegreb ind i et dannelsesperspektiv der tilgodeser handlekompetence?

Opgaveopbygning:
Problemformuleringen belyses ved en beskrivelse, analyse og diskussion af nøglebegreberne:
sundhed, sundhedspædagogik, demokrati, dannelse og handlekompetence.

For belysning af disse begreber anvendes følgende teoretikere:

Sundhed og demokratisk sundhedspædagogik: Bjarne Bruun Jensen

Dannelse: Wolfgang Klafki, Immanuel Kant

Handlekompetence: Karsten Schnack

Indhold

Problembaggrund s. 3
Problemformulering s. 4
Opgaveopbygning s. 4
Begrebsafklaring s. 5
Sundhed s. 5
§ 1 s. 5
§ 7 s. 5
Handlekompetence s. 6
Dannelse s. 6
Sundhed i folkeskolen s. 6
Den sunde fornuft s. 8
Kategorial dannelse s. 8
Material dannelse s. 9
Formal dannelse s. 9
Kategorial dannelse s. 9
Demokratisk sundhedspædagogik s. 10
Sammenfatning s. 11
Kilder s. 13
Bilag 1 s. 14
Bilag 2 s. 15

Uddrag

Problembaggrund
Det er ikke længere god tone, at myndigheder og sundhedsprofessionelle giver udtryk for, at befolkningen er uoplyste børn, der bør opdrages. På den anden side er det en position, som er meget svær at undgå, når formålet er at fortælle andre hvad der er hensigtsmæssigt. Når der i dag arbejdes med sundhedsfremme, lægges der stor vægt på at inddrage borgere og den enkeltes autonomi.

Men det ændrer ikke den grundlæggende problemstilling. Sundhedsfremme handler også i dag om at få mennesker til at ændre adfærd. Men hvorvidt det rent etisk kan forsvares at forsøge at ændre elevernes adfærd uden selv at inddrage dem i overvejelser om, hvad det sunde liv er, strider imod folkeskolens overordnede mål, som bl.a. sigter mod at eleverne udvikler evne til selvstændig stillingtagen og handlekompetence.

Der kan derfor argumenters for, at en moraliserende sundhedsformidling direkte kan modvirke skolens overordnede mål, der i sin mest koncentrerede formulering vel er ” … at uddanne til demokrati, med demokrati og i demokrati”, idet den ikke inddrager demokratiske processer, men tværtimod arbejder med lukkede mål og manipulerende teknikker.

Årligt afholdes § 7 dage for Silkeborg seminariums 2. årgang, hvilket indebærer undervisning i alt eksternt en folkeskolelærer skal varetage, udover egen undervisning. Gæstelærer Verner Møller holdte foredrag om sundhedsbegreber, hvorefter vi i studiegrupper udarbejdede en idealistisk sundhedspolitik for folkeskolen. Trods et fængende foredrag, som varetog det brede positive sundhedsbegreb, formåede flere af studiegrupperne kun at gribe om det snævre negative. Fokus faldt gentagende på det snævre, tenderende positive sundhedsbegreb, og specielt indenfor det stigende problem; overvægt blandt børn... Køb adgang for at læse mere

Handlekompetence i pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.