Synopsis om etik i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis om etik i KLM

Opgave om etik lavet som udgangspunkt for den mundtlige eksamen i KLM.

Problemformulering

Kan man bruge Kant og Mills teorier i folkeskolen i forbindelse med et bestemt etisk dilemma?
- Hvad indeholder Kants teori om pligtetik?
- Hvad indeholder Mills teori om nytteetik?
- Hvordan vil de to etikteorier forholde sig til denne case?

Casen handler om 11 årige Bente, der har mistet sin søster.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 2
Metode: 2
John Stuart Mill 2
Emmanuel Kant 4
Case: 5
Hvordan vil de to etikteorier forholde sig til denne case? 5
Konklusion 6
Perspektivering 6
Bibliografi 7
Litteratur: 7
Internettet: 7

Uddrag

Indledning
Etiske overvejelser er en del af lærerens hverdag i folkeskolen. I en eller anden grad bliver man som lærer stillet i situationer, hvor man er tvunget til at træffe nogle etiske/moralske valg. Derfor er teorier omkring etik og moral også et stort diskussionsområde, som vi har fundet det værd at kigge lidt på. Vi har valgt en case, som, vi mener, er relevant, da man som lærer kan komme ud for lignende situationer. Vi har kigget på forskellige teorier og har fundet frem til, at denne case skal belyses ud fra pligtetik og nytteetik.

Metode
Jeg har valgt at belyse denne case ud fra den tyske filosof Emmanuel Kants teori om pligtetik og den engelske filosof John Stuart Mills nytteetik.
I min opgave vil jeg beskrive de to teorier om nytteetik og pligtetik og derefter se på, hvordan de to teorier kan belyse denne case. Jeg vil også forsøge at hive nogle punkter ud til nærmere drøftelse og diskutere, hvordan jeg selv vil tackle denne case. Til sidst vil jeg perspektivere til KLM-fagets andre områder... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om etik i KLM

[2]
Bedømmelser
  • 27-04-2012
    Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
    Fin opgave. Giver en god indføring i Kants og Mills teori om pligtetik og nytteetik, og også en god perspektivering til dilemmaer i folkeskolen.
  • 05-05-2017
    Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
    Fin og overskuelig opgave. God til inspiration