Eksamensopgave om børn med særlige behov

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogisk speciale
  • Ingen givet
  • 18
  • 7141
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 1999
  • 10-04-2001

Eksamensopgave om børn med særlige behov

Pædagogik speciale om børn med særlige behov.

Eksamensopgaven handler om at varetage en undervisning med elever der kræver stor opmærksomhed. Herved bliver undertitlen segregation eller integration af særlige elever i folkeskolen.

Opgaven tager udgangspunkt i en pige fra praktikken kaldet Susanne.

Problemformulering

• Hvad er trivsel i skolen? Trives Susanne?

• Hvilke tiltag er der gjort i Susannes 7 årige skolegang, og er der sket nogle yderligere fremskridt/forbedringer?

• Skole- hjem samarbejde, hvordan fungere det?

• Fordele og ulemper ved integration og segregation i forhold til Susannes situation.

• Hvilke kompetencer skal læreren besidde i forhold til at have et barn som Susanne i klassen ?

• Konklusion og vurdering af denne sag.

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Trivsel i skolen:
Beskrivelse af Susanne:
Barnets udvikling
Hvad er generelle indlæringsvanskeligheder:
Det hjemlige miljøs betydning for sprogudviklingen:
Hvad er et godt samarbejde ?:
Hvis forældre ikke vil samarbejde:
Lærerrollen:
Integration eller segregation ?:
Hvad ville være det optimale for Susanne ?
Konklusion:

Uddrag

Emnebegrundelse:

Vi har valgt at beskæftige os med problematikken omkring det, at have et barn fra et socialt belastet miljø og med generelle indlæringsvanskeligheder i en klasse.
Vi blev, som et led i vores praktik i en velfungerende 6.klasse, opmærksomme på en pige, som faldt udenfor den resterende del af klassen. Hun var væk fra klassen i få timer om ugen for at få specialundervisning.
Resten af tiden sad hun passivt på sin plads i klassen, og hun blev aldrig inddraget i klassens arbejde.
Vi vil igennem hele opgaven behandle pigen anonymt, og derfor kalder vi hende Susanne.

Pigen har store problemer både fagligt og socialt; og spørgsmålet må derfor være, om hun trives i en klasse med mange fagligt dygtige elever, eller om der findes en bedre løsning for hende?

Igennem samtaler med Susannes klasselærer har vi fået øjnene op for vigtigheden af et godt samarbejde mellem skole og hjem, samt hvilke konsekvenser det i givet fald får for barnet, hvis det ikke lykkes.
Der bliver stillet store krav til læreren i sådan en situation, og vi synes, det er en diskussion værd, hvorvidt en almindelig uddannet lærer har de fornødne kompetencer til at varetage denne opgave... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om børn med særlige behov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.