Synopsis til storyline

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 5
  • 1514
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2005
  • 01-12-2005

Synopsis til storyline

Synopsis til eksamen i didaktik om storyline.

Problemformulering

Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i storylinemetoden som undervisningsmetode?

Emneafgrænsning

Med udgangspunkt i et undervisningsforløb ønsker vi at diskutere dannelsesaspektet med vægt på handlekompetencer.

Indhold

Begrundelse for valg af emne.
Problemformulering.
Emneafgrænsning.
Storylinemetoden – hvem, hvad, hvorfor?
Folkeskoleloven.
Handlekompetence, dannelse og demokrati.
Teorier bag storyline-pædagogikken.
Samfundssyn i storyline-pædagogikken:
Menneskesyn i storyline-pædagogikken:
Læringssyn i storyline-pædagogikken:
Vores undervisningsforløb.
Begrænsninger i storylinepædagogikken.
Konklusion.
Litteraturliste.

Uddrag

Begrundelse for valg af emne.
Samfundet har ændret sig, og det har også haft indvirkning på den danske folkeskole, fordi der fra samfundets side stilles flere krav til eleverne om handlekompetencer - den traditionelle fagdelte undervisning er derfor ikke længere den eneste og mest optimale undervisningsmetode.
En af de nyere undervisningsmetoder er storylinemetoden, og i vores praktik på 2. årgang
gennemførte vi et storylineforløb i en 3. klasse. Det var en ny metode for os begge, og derfor vil vi gerne se nærmere på teorien bag metoden.

Storylinemetoden – hvem, hvad, hvorfor?
I 1965 blev der udsendt en ny læseplan i Skotland med forslag til en radikal ændring i
undervisningsmåden i grundskolen. I stedet for den traditionelle fagopdelte undervisning, skulle man nu undervise efter en mere tværfaglig læseplan. Ideen i den nye læseplan var at fagene i højere grad skulle integreres. De skotske lærere følte sig meget usikre på den nye læseplan, og derfor blev behovet for efteruddannelse stort.
Det medførte, at Bill Michael, Fred Rendell og Steve Bell besøgte forskellige skoler for at
kortlægge lærernes behov for efteruddannelse. De indsamlede mange erfaringer i løbet af nogle år og lavede en strukturmodel, som relaterer børnenes egne erfaringer med verden udenfor skolen... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til storyline

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.