Hvad er PALS?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 11
  • 2745
  • PDF
  • 2011
  • 01-05-2012

Eksamensopgave: Hvad er PALS?

Almen Didaktik Eksamensopgave.

Problemformulering

Hvilke argumenter findes der for at presse en teori som PALS ned over en hel skole?

Underviserens kommentar

Opgaven var en eksamensopgave, så fik 7 til eksamen ud fra denne opgave.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hvad er PALS? 4
Hvordan arbejdes der med PALS 5
Argumenter for PALS 7
PALS i Ikast-Brande Kommune 8
Er PALS nu også så godt? 8
Hvad siger kritikerne? 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Litteratur 11
Links 11

Uddrag

Indledning
Positiv Adfærd, støttende Læringsmiljø og Samspil i skolen, er en helhedsorienteret indsatsmodel. Modellen skal fremme positiv adfærd, socialefærdigheder og et støttende læringsmiljø gennem involvering af alle elever og ansatte på alle skolens områder.
PALS-modellen er orienteret mod praksis, men samtidig underbygget af teori og relevant forskning. Teorierne tager hånd om børns adfærd og uvikling og dels om hvordan, der kan ske ændringer, både hos de enkelte individer i skolen og i skolen som organisation .
I Norge, Island og USA, er man nået lang med PALS og her viser resultaterne, at denne metode både har forebygget og reduceret den værende problemadfærd. I Danmark er der indtil videre omkring 17 skoler, der prøver kræfter med PALS, disse skoler får hjælp fra Servicestyrelsen.
PALS tager udgangspunkt i Parent Management Training-Oregon, som er en behandlingsmetode, der bruges til forældre med børn, der har alvorlig problemadfærd . Det PALS gør anderledes frem for denne metode er, at man her tager udgangspunkt i, hvordan børn trives i skolen og SFO'en.
PALS-modellen omfatter hele skolen og for at opnå det bedste resultat, kræver det, at alle, der er tæt på eleverne til hverdag, deltager aktivt.
Men er der ikke nogle konsekvenser ved at fortælle børn hvad der er rigtigt, frem for at lære dem, at mærke hvad der er rigtigt for dem selv. Dette var en ting man kunne overveje inden begejstringen for PALS breder sig til alle landets skoler.

Hvad er PALS?
Positiv Adfærd i Læring og Samspil/Positiv Adfærd og støttende Læring i Skolen
PALS er en skoleomfattende tilgangsmodel, der anvendes til at styrke børns sociale kompetencer og skal også være med til at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer.

Målsætning for PALS
 Fremme positiv adfærd, et støttende læringsmiljø og samspil i skolen
 Fremme udvikling af en skolekultur, som støtter elevernes udvikling af sociale og skolefaglige færdigheder.
 Udvikle viden og kompetencer i skolen for at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer.
 Øge skolens kapacitet til en vedvarende indsats og opretholdelse af denne kompetence.

PALS fokuserer på: Gode effektive beskeder, ros og opmuntring, som kan være positive beskeder, grænsesætning, som skal vises ved negative konsekvenser, problemløsning, vejledning – tilsyn – opfølgning,... Køb adgang for at læse mere

Hvad er PALS?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.