Eksamensopgave om æstetiske læreprocesser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 6093
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2006
  • 03-10-2006

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om æstetiske læreprocesser

Eksamensopgave i dansk om æstetiske læreprocesser.

Problemformulering

Hvad betyder elevernes læringsforudsætninger for en æstetisk dannelse gennem danskundervisningen, og hvilke didaktiske udfordringer er der til et undervisningsforløb i faget dansk med udgangspunkt i de æstetiske læreprocesser?

Indhold

2 Indledning/emnebegrundelse
2 Problemformulering
2 Opgavens struktur
3 Æstetikbegrebet
4 Dannelse
4 Dannelse og æstetiske erfaringsformer i det moderne samfund
5 Æstetisk oplevelse og erfaringsdannelse
6 Læreproces
6 Æstetiske læreprocesser
7 De 5 virksomhedsformer
8 Samfundssyn
8 Dannelsessyn
9 Menneskesyn
10 Relationsmodellens seks kategorier
11 Elevernes læringsforudsætninger
11 Rammefaktorer
11 Mål
12 Indhold
12 Læreprocessen
13 Vurdering
13 Fiktivt undervisningsforløb
17 Konklusion
18 Litteraturliste

Uddrag

Opgavens struktur
Vi vil igennem opgavens første del, forsøge at nå til en nærmere afklaring af æstetiske læreprocesser. Som en første indfaldsvinkel, vil vi derfor kort indkredse begreberne æstetik, og dannelse. Derefter vil vi se nærmere på begrebet, læreproces, og redegøre for betydningen af en æstetisk- dannelse, erfaring og oplevelse i forhold til de æstetiske læreprocesser. Til denne redegørelse vil vi inddrage hjerneforskeren, Kjeld Fredens og Peter Brodersen´s definitioner på æstetisk oplevelse og erfaring for at komme nærmere en begrebsafklaring af æstetiske læreprocesser. I anden del af opgaven kommer en kort beskrivelse af de fem virksomhedsformer, som kendetegner en æstetisk læreproces. I tredje del af opgaven går vi videre til en gennemgang af de seks faktorer, der tilsammen udgør den didaktiske relationsmodel. Efter gennemgangen af de seks faktorer i relationsmodellen, kommer vores fiktive undervisningsforløb, som vil blive skitseret ud fra et skema, for at overskueliggøre det faseplanlagte forløb. Selve vores refleksioner over undervisningsforløbet vil vi tale om til den mundtlige eksamen. Afslutningsvis vil konkludere på opgaven, for herigennem at besvare vores problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om æstetiske læreprocesser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.