Intersprogstræk i elevtekster

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 5
  • 2325
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2007
  • 29-05-2007

Eksamensopgave: Intersprogstræk i elevtekster

Indledning
Opgaven består af to elevtekster og et uddrag af bogen ”Andrespråkslæring” af Harald Berggreen og Kari Tenfjord. Tekst 1 ”Tine film” er skrevet af en 10-årig pige med farsi som modersmål. Tekst 2 ”Om mit liver” er skrevet af en 11-årig pige med armensk som modersmål.

Metode
Jeg vil i denne opgave give en beskrivelse af de intersprogstræk, som jeg vurderer som mest fremherskende i hver af de to elevtekster. Med baggrund i beskrivelsen vil jeg redegøre for de overvejelser, jeg vil gøre mig med hensyn til sproglig vejledning af de to elever. Endelig vil jeg, udgangspunkt i uddraget af bogen ”Andrespråkslæring” af Harald Berggreen og Kari Tenfjord, diskutere intersprogsanalysen som redskab i undervisningen i dansk som andetsprog.
Jeg vil i opgaven bruge traditionelt komma.

Indhold

Indledning
Metode
Beskrivelse af intersprogstræk i tekst 1
Overvejelser mht. sproglig vejledning af eleven, tekst 1
Beskrivelse af intersprogstræk i tekst 2
Overvejelser mht. sproglig vejledning af eleven, tekst 2
Diskussion

Uddrag

Beskrivelse af intersprogstræk i tekst 1
For at kunne finde ud af hvor hovedvægten af fejlene er i teksten, er det vigtigt a kunne rubricere de forskellige fejl i forskellige typer.
Hovedvægten af fejlene i teksten er syntaktiske og grammatiske.
Eleven skriver i et meget forenklet sprog i forhold til det fonologiske. Det er en opremsning af ledsætninger hun skriver idet hendes, meget lange, sætninger altid starter med ”og så” eller ”jeg”. Jeg vil dog her understrege at eleven bliver bedt om at beskrive noget. Jeg kan ud fra teksten se at elevens tekst er præget af en beskrivelse af tegnefilmen ”askepot”. Normalt bruger man jo også tit en opremsning når man skal beskrive noget – i hvert fald i mundtlig tale.
Trods elevens opremsning, så er sproget meget varieret i forhold til opgavetypen. Hun bruger mange forskellige ord – varierer sit sprog, og dette siger kun noget om at hun har været i landet i et stykke tid og er således nået et stykke i hendes mellemsprog.
Hvad angår morfologien, behersker eleven ikke bøjning af ord i bestemt/ubestemt. Fx skriver eleven i linie 5 ” og den prins var meget sød”. Her burde eleven skrive ” og prinsen var meget sød”. Hun gentager disse fejl gennem teksten, så dette vidner om at eleven ikke behersker bøjning af ord i bestemt/ubestemt. Eleven skriver både i perfektum, imperfektum og forsøger sig, én enkelt gang, med perfektum participium. Dette lykkedes ikke for hende, da hun i linie 26 skriver ”og de har lavet en stor fest…”. Her burde hun i stedet skrive ” og de lavede en stor fest…”. I linie 15 skriver

hun ”..og moren sagt han”. Her lykkes det dog ikke for hende, da hun burde skrive sagde ham i stedet for. Hun forsøger at varierer sin brug af de forskellige tider, men hun mestrer det dog ikke helt endnu. Hun er stærkest i perfektum, hvilket nok kan begrundes med, at det er den form, hun bruger mest til hverdag. Eleven har ikke en viden om flertalsendelser, hvor ordene ofte får er på. Hun bruger kun nutids-r´et ´en gang i linie 18, hvor hun skriver” og han laver en storet vest...”. Eleven bruger ikke det stumme d. Fx i linie 9 skriver eleven ” og så pluslig falt hens sko…”. Det vidner om at eleven ikke er bevidst om det stumme d og at hun skriver mange af ordene som de udtales.
I forbindelse med ortografien kan jeg kun sige, at tegnsætningen er fuldstændig mangelfuld. Hun bruger slet ikke punktum i teksten, og... Køb adgang for at læse mere

Intersprogstræk i elevtekster

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.