Eksamensopgave i Materiel Design

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Håndværk og design
 • Godkendt
 • 8
 • 1773
 • PDF
 • Læreruddannelsen Jelling
 • 2011
 • 06-05-2012

Eksamensopgave i Materiel Design

Eksamensopgave om elevernes alsidige udvikling og tillid til egen formåen gennem faget Materiel Design.

Problemformulering
På hvilken måde kan en undervisning i fagene sløjd og håndarbejde skabe rum for den enkelte elevs personlige udvikling og tillid til egen formåen?

Underviserens kommentar

Den samlede vurdering af mit eksamensprojekt og mundtlige præstation på baggrund af opgaven gav karakteren 12.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Alsidig udvikling og dannelse 2
Elevens personlige udvikling 3
Tillid til egen formåen 3
Fagene sløjd og håndarbejde 4
Fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder 4
Design og produkt 4
Håndværksmæssige arbejdsområder 5
Det samfundsmæssige og kulturelle indhold 5
Didaktisk perspektivering 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7
Internetsider 7
Bilag 1: Mosaik Processen 8

Uddrag

Indledning
Det senmoderne samfund er konstant under forandring, hvilket stiller store krav til den danske folkeskole. Elevernes identitet er noget, der skal vælges, skabes og formes. Skolen må i høj grad tilbyde eleverne redskaber, sprog og arbejdsprocesser, der kan støtte og udruste dem til at tage stilling og være under forandring. I folkeskolens formålsparagraf udtrykkes samfundets vision for den danske skole: ” § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der /…/ fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (min fremhævning) Der kan ikke herske tvivl om, at elevens alsidige udvikling er et af samfundets vigtigste idealer ved, at det står skrevet i formålsparagraffen. Vi ved, at elevernes udvikling både kan befordres og hæmmes, af de betingelser de møder i skolen. ”Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” . Som kommende lærer i fagene sløjd og håndarbejde er det både spændende og uhyre relevant, at jeg forud for en undervisningsplanlægning og i det daglige virke foretager didaktiske overvejelser. Overvejelser i forhold til valg af arbejdsmetoder – fx arbejde procesorienteret. Hvad vil det sige at arbejde procesorienteret? Hvordan kan det gøres? Hvorfor vælger jeg denne arbejdsmetode? Og hvilket udbytte ønsker jeg for eleverne? Overvejelser om hvilke rammer der kan skabe oplevelse, fordybelse og virkelyst så eleverne både udvikler sociale og faglige kompetencer må højt prioriteres.

Alsidig udvikling og dannelse
For senere at komme frem til hvordan en undervisning i sløjd og håndarbejde kan fremme elevens alsidige udvikling, må jeg først rette fokus på at forstå begrebet. I bogen: Alsidig udvikling i folkeskolen, beskrives der to konkrete men også forskellige forståelser af begrebet. Den første sætter fokus på: ”alsidig udvikling som noget der sker eller virker når læreren udvikler en tæt relation og et solidt kendskab til eleven.” Her kobles lærerpersonligheden altså i høj grad til arbejdet, og har en afgørende faktor for om undervisningen lykkes. Den anden sætter fokus... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave i Materiel Design

[1]
Bedømmelser
 • 26-03-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  Overfladisk, refererende og ikke rigtig nogen dybde. Forstår ærlig talt ikke at denne opgave skulle have fået 12 , den har vist ikke vægtet højt i bedømmelsen.