Eksamensopgave i KLM om etik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave i KLM om etik

Eksamensopgave i KLM med udgangspunkt i forløbet om etik. Opgaven indeholder en case om et etisk dilemma, der bliver belyst ud fra forskellige etiske retninger. I opgaven er der lagt op til eksamenssnak om kristen kontra islamisk etik.

Problemformulering

På baggrund af 3 etiske retninger; Immanuel Kants pligtetik, J. S. Mills konsekvensetik og K. E. Løgstrups nærhedsetik analyseres og vurderes lærerens handlemuligheder, i en sag hvor læreren har mistanke om vold i hjemmet mod muslimsk elev. I opgaven redegøres for de etiske perspektiver og relevante etiske refleksioner for lærergerningen belyses.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Case – et etisk dilemma 1
Pligtetikken – Immanuel Kant 2
Konsekvensetikken – J. S. Mill 3
Nærhedsetikken – K. E. Løgstrup 4
Vurdering 4
Perspektivering 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
Læreren vil beskytte eleven mod overgreb, krænkelser, nederlag eller tab af selvværd .
I lærerforeningens professionsideal foreligger konkrete retningslinjer for hvor lærerens ansvar overfor eleverne ligger. Hvilke etiske overvejelser vil læreren gøre sig, hvis denne får mistanke om misbrug mod en elev? Hvordan kommer læreren frem til de handlemuligheder, han har, og på hvilken baggrund vil læreren handle? Disse spørgsmål kan ikke besvares uden en analyse af handlemuligheder og konsekvenser, men hvordan kommer man som lærer frem til disse svar, og hvilke tanker ligger til grund for den beslutningsproces, man gennemgår, når man pludselig befinder sig i et etisk dilemma i skolen?

Case – et etisk dilemma
En lærer har mistanke om, at en elev bliver slået i hjemmet. Dog mangler læreren konkret bevis herom, før han kan indberette sagen. Eleven er afghaner, og bor alene med sin far og mor. Lærerens kontakt til familien er begrænset, da familien sjældent deltager i forældremøder og lign. Når familien deltager, er det kun faderen, der viser ansigt... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave i KLM om etik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.