Krop og sanser | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Ingen givet
  • 6
  • 1895
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsplan: Krop og sanser | Undervisningsforløb

Undervisningsforløb om de fem sanser.

Undervisningsforløb: Sanserne.

Valg af emne:
Emnet er sanserne, hvordan de fungerer og hvilken betydning de har for vores tilværelse. Vi kommer også ind på hvilken betydning sanserne har for dyr.
Forløbet er tiltænkt en tredje klasse.

Mål:
Eleverne får kendskab til de fem sanser.
Herunder at eleverne får indsigt i hvordan sanserne fungerer, finder ud af hvor meget de betyder for os i tilværelsen og kommer til en forståelse af hvordan det evt. ville være at skulle undvære dem.
Eleverne skal lære at sætte forsøg og virkelighed sammen.

Ckf:
Den nære omverden:
Beskrive og forklare hverdagsfænomener
Fortælle om menneskets sanser og kropsfunktioner
Arbejdsmåder og tankegange:
Søge svar med udgangspunk i førstehåndserfaringer
Formulere relevante spørgsmål
Benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog
Opsamle og ordne enkle data og informationer

Forudsætninger:
At eleverne er vant til at arbejde rimeligt selvstændigt og koncentreret i grupper. Under forløbet inddrages elevernes egne erfaringer og den viden de enkelte har omkring dyr og den måde de anvender sanserne på.
Det er en vigtig forudsætning at eleverne kan arbejde sammen, og fungerer rimeligt godt socialt sammen, da der skal laves flere øvelser med bind for øjnene hvor de skal stole på hinanden.

Progression:
1 – 2 klasse I anden klasse har eleverne gennemgået et forløb om kroppen med henblik på skelettet og musklerne.
3 – 4 klasse I tredje klasse gennemgår eleverne et forløb om sanserne.
I fjerde klasse gennemgår eleverne et forløb om kropsfunktioner åndedrættet, hjertet og fordøjelsen.
5 – 6 klasse I sjette klasse gennemgår eleverne et forløb om hjerte-/lungekredsløbet. Der vil være fokus på faktorer der påvirker dette fx kost og motion og i det hele taget sundhed.

Plan for undervisning:
Forløbet kører over en periode på 25 timer. Eleverne skriver logbog undervejs. Skrivearbejdet foregår sideløbende i dansktimerne.

Krop og sanser | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.