Eksamensopgave om Mørkebarnet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1845
  • PDF
  • 10-03-2011

Lærerfaglig analyse: Eksamensopgave om Mørkebarnet

Eksamensopgave i dansk om Mørkebarnet skrevet af Cecilie Eken.

Problemformulering

Hvordan kan Mørkebarnet indgå i arbejdet med billedbøger i danskundervisningen i 4. kl., så det medvirker til at opfylde trinmålene?

Indhold

Indledning og metode
Problemformulering
Analyse af Mørkebarnets tekstside
Analyse af Mørkebarnets billedside
Målet med brugen af billedbøger i danskundervisningen
Ide til undervisningen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning og metode

Jeg vil starte med at lave en lærerfaglig, nykritisk analyse af billedbogen Mørkebarnet af Cecilie Eken. Jeg vil først analysere tekst – og billedsiden hver for sig og dernæst se på, hvad de to dele gør for hinanden, når man ser dem i en sammenhæng (sammenhængen vil jeg gøre mundtligt). Dernæst vil jeg komme ind på det overordnede formål med at bruge billedbøger i danskundervisningen set ud fra bl.a. Fælles Mål.

Tilslut vil jeg komme med et bud på et undervisningsforløb rettet mod en 4. kl. med udgangspunkt i Mørkebarnet. Her vil jeg lade mig inspirere af metoden med genskabende, medskabende og omskabende arbejde.

Analyse af Mørkebarnets tekstside
Historien er skrevet i nutid og er fortalt fra en alvidende 3.persons fortæller. Synsvinklen ligger primært hos Mørkebarnet, hvilket titlen Mørkebarnet også allerede fra start fortæller os. Det er mørkbarnets kamp og udvikling, man følger, selvom Lysbarnet også i slutningen af historien gennemgår en udvikling.

Der er både eksempler på showing og telling i historien. Et eksempel om Lysbarnet: ”Hun sidder der i solen på sin gynge, så hvid og ren med bellis i sit hår: en lille engel der kan li' at synge, hun fylder dem med glæde uden skår”(sonet 3). Her får man direkte (telling) at vide, hvad hun laver og indirekte (showing) får man at vide, at hun er velopdragen og leger som forældrene gerne vil have. Man får et idyllisk glansbillede af det ideelle barn... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Mørkebarnet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.