Eksamensindholdsplaner i Fysik og Kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 61
  • 19150
  • PDF
  • 22-09-2007

Eksamensopgave: Eksamensindholdsplaner i Fysik og Kemi

Eksamensopgave i Fysik/kemi på læreruddannelsen.

Indhold

Generelle overvejelser om undervisningen i fysik/kemi 3
Formålet med f/k 3
Elevens alsidige personlige udvikling 4
Læringssyn og betydning for undervisningen 8
Undervisningsdifferentiering i f/k 9
Undervisningsmaterialer 10
Tanker om planlægning 10
Evaluering 11
Idealforløb 11
Centrale kundskabs- og færdighedsområder 13
Litteratur til del a 14
Del b
1. kan man som base, tage det sure med det søde. – basis kemi 16
Litteratur til denne plan 19
Bilag 1 - sikkerhedskursus 21
Bilag 2 - bunsenbrænder 25
Bilag 3 - glasvarer 26
2. helt hen i vejret (tværfaglig med geografi) 27
Litteratur til denne plan 32
3. astronomi (afløsningsopgave) 34
Litteratur til denne plan 37
4. hvad skal der på? – der skal fart på! 38
Litteratur til denne plan 41
Bilag 1 - tyngdeacceleration 42
5. det dufter og renser 43
Litteratur til denne plan 45
6. syre og heavy metal - næringssalte eller blot salt til et æg 46
Litteratur til denne plan 55
Bilag 1 – starttest 57

Uddrag

Generelle overvejelser om undervisningen i Fysik/Kemi
Formålet med F/K
Folkeskolens formål, vælger jeg at opfatte som en hensigtserklæring, der skal udtrykke en mening med det at holde skole. Et sådant formål er således ikke et endegyldigt manifest, der siger noget om indholdet og organiseringen af undervisning. Jeg opfatter det mere som en skitse af et skolesyn, og det må som sådan altid underlægges egne fortolkninger.

Der er i formålet for folkeskolen lagt vægt på elevernes alsidige personlige udvikling. Jeg vil herunder udtrykke mine tolkninger af denne formulering.

Ved alsidig personlig udvikling forstår jeg, en udvikling og dermed en dannelse, der skal dække flest muligt af tilværelsens aspekter, og det skal den gøre for så mange elever som muligt. At noget er personligt, kan til en tolkning, der går i retning af individualiseret undervisning. Sådan opfatter jeg det imidlertid ikke. At dannelsen er personlig, tager jeg som et udtryk for, at eleverne får forskelligt udbytte af undervisningen.

Jeg ser F/K som et fag med en ganske særlig rolle i forbindelse med at opfylde folkeskolens formål. Det er især fagformålets stk. 3, som udgør en stor del af grundlaget, for at leve op til formål for folkeskolen stk. 3.

Folkeskolen er placeret mellem system- og livsverdenen. De to forskellige verdener har to forskellige syn på skolens opgave. I systemverdenen, der står for den materiale reproduktion, bliver skole og lærerarbejde til en vare, og elever og forældre bliver til forbrugere. I livsverdenen, hvor gruppetilhørsforhold og ståsted i samfundet skaber solidaritet, bliver forældrene til borgere i et demokratisk samfund og børnene til hele mennesker, som forældre og lærere skal udvikle og danne i et vist fællesskab. Udviklingen de seneste 20 år peger på at folkeskolen bevæger sig væk fra livsverdenen og dannelse mod systemverdenen og uddannelse.

Denne udvikling finder jeg problematisk, for mennesker er jo netop hele mennesker, og ikke blot objekter som en anden vare. Jeg mener, at mit syn på skolens og fagets opgave må trække i den anden retning. En mere almenpædagogisk tilgang, hvor elevernes lærerprocesser i højere grad kommer i centrum, er derfor en nødvendighed. Jeg mener, det er vigtigt at arbejde ud fra et syn på undervisning, der i større grad end hidtil omfatter elevernes læringsforudsætninger, læreprocesser og relationerne mellem de kategorier der har indflydelse på undervisningen jævnfør formålet for fysik/kemi:

”Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære.”

Det er netop i denne forbindelse, at min tolkning af formuleringerne om elevens alsidige personlige udvikling i formål for folkeskolen bliver interessant... Køb adgang for at læse mere

Eksamensindholdsplaner i Fysik og Kemi

[1]
Bedømmelser
  • 25-04-2010
    Rimelig god besvarelse af problemområdet. Der er flere formuleringer i opgaven som er ude af trit med det egentligt mål. Men ellers er opgaven komplet og eventuelle mangler kan let tilføjes efter konvertering til egen opgave.