Natur/teknik og storyline og begrebskort

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 22
  • 6358
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 1998
  • 04-04-2001

Semesteropgave: Natur/teknik og storyline og begrebskort

Semesteropgave i natur/teknik om undervisning i storyline og begrebskort. "Efterår" hedder undervisningsforløbet. Opgaven indeholder et eksempel på et tænkt undervisningsforløb, indeholdende bl. a. storyline og begrebskort. Derudover har opgaven lidt teori omkring regnorme, fotosyntese og farvekromatografi.

Undervisningsforløbet er til en 3. klasse i natur/teknik.

Indhold

Forord
Intro til storyline 3
Begrebskort 4
Historien 5
Klassearbejdet
Vores skov 8
Hvordan kender vi træerne ? 9
Farverne i skoven om efteråret 11
Dyrene i skovbunden 12
Præsentation 13
Teori
Træer og blade 14
Papirkromatografi 15
Grønkorn 15
Fotosyntese 16
Regnorme 17
Afsluttende bemærkninger
Centrale kundskabs- og færdigheder(CKF) 19
Den nære omverden 19
Menneskets samspil med naturen 19
Arbejdsmåder og tankegange 19
Læseplan 20
Refleksioner 20

Uddrag

I denne rapport omhandlende efterår, har vi valgt, at arbejde med Den Skotske Metode, også kaldet Storyline. Metoden stammer fra Skotland, og er udarbejdet for mere end 20 år siden af bl.a. pædagogen Steve Bell.

I slutningen af 80'erne er metoden kommet til Danmark. Efter at den nye skolelov i 1994 har sat nye krav til undervisningen er metoden meget anvendelig, da der er mange elementer fra skoleloven der bliver tilgodeset i en Storyline. Bl. a. medbestemmelse, differentiering, tværfaglighed, fordybelse osv.

Storyline kan f.eks. være bygget op omkring en eventuel forandring i nærområdet/Danmark eller en konkret historie, som eleverne evt. selv har været med til at lave, eller har givet ideer til. Netop ved at lade eleverne være med til at bestemme, gøres eleverne mere nysgerrige. Ud fra historien fastsættes der nogle knudepunkter, som man går ind og arbejder med. Det er altså eleverne selv, der bidrager med ideer til tilrettelæggelse af forløbet, og der tages udgangspunkt i barnets viden.

Der arbejdes så med et punkt, og når der ikke er mere at få ud af det, så vendes der tilbage til historien og et nyt punkt startes op. Aktiviteterne hænger sammen, og eleverne oplever en helhed. Undervejs går læreren ind og stiller spørgsmål, men kun af en sådan art, at der ikke er et decideret svar, hvilket medfører differentiering.
Vi har valgt først at arbejde med et såkaldt begrebskort. Et begrebskort er et kort der viser elevernes tanker om et emne - i dette tilfælde efterår.

Eleverne skal nedskrive det de kommer i tanke om når de hører ordet efterår. Derefter skal de forsøge at kæde dem sammen. Man kan så "læse" ud af kortet, om de selv forstår de sammenhænge, der er mellem de ord, de har skrevet, eller om der er nogle begreber de ikke har forstået rigtigt. Man kan også bruge det til at finde ud af hvad det er for en viden, som eleverne ligger inde med, også efter et projekt, for at se hvilke nye ting de har lært... Køb adgang for at læse mere

Natur/teknik og storyline og begrebskort

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.