EU-rollespilsvejledning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • 10
  • 1807
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 02-03-2004

Semesteropgave: EU-rollespilsvejledning

Dette er en vejledning til benyttelse i undervisning om EU med rollespil som metode.

Indhold

Beskrivelse af rollespillet
Formål med forløbet og rollespillet
Metode
Læreraktiviteter
Evaluering
Sammenfatning
Anvendt litteratur
Bilag: Rollespil

Uddrag

Didaktisk problemformulering
Hvordan kan vi gøre EU som institution vedkommende?

Faglig problemformulering
Hvordan forgår den demokratiske beslutningsproces i EU?

Beskrivelse af rollespillet
Inden rollespillet bliver sat i gang er det vigtigt at eleverne allerede har stiftet bekendtskab med EU, derfor vil det være vigtigt at underviseren allerede har haft samtaler med eleverne omkring EU, så de kender til de mest basale begreber, såsom demokrati, medbestemmelse, magt, ansvar osv. Derudover at de har et kendskab til de forskellige institutioner under EU.
Eleverne bliver opdelt i 5 grupper, der hver repræsenterer et af følgende lande i ministerrådet. Spanien, Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark.
Hvert enkel land får nu en seddel hvor deres specielle interesser er specificeret, fx Danmark der har et stærkt landbrug, forgænger indenfor miljøet og et svagt fiskeri. Elevernes opgave er nu i de respektive grupper at vælge en minister, de resterende i gruppen er ministerens meget aktive embedsmænd. Opgaven er nu at eleverne skal lave et budget forslag udfra deres lands specielle interesser. Dette bliver de nød til fordi at EU bliver nødt til at halvere deres budget, og derfor har lavet et forslag om at alle pengene bliver taget fra landbrugsstøtten. Dette forslag er ikke tilfredsstillende for de forskellige lande der nu bliver nødt til at give deres forslag til hvor de mener at pengene skal findes.
Når landene har lavet deres individuelle forslag til budgettet mødes de i plenum(ministerrådet), hvor landets minister på tavlen fremlægger og argumenterer deres budget forslag i kr. På dette punkt er det vigtig at embedsmændene nedskriver de andre landes budget forslag og argumentation.
Når alle landene har vist deres budget forslag på tavlen, ser de at forslagene er meget forskellige på grund af landenes forskellige interesser.
Eleverne får nu at vide at hvert enkelt land har et vist antal stemmer (Tyskland 10 stemmer, Frankrig 10 stemmer, Spanien 8 stemmer, Sverige 4 stemmer og Danmark 3 stemmer)= 35 stemmer. For at få flertal skal man opnå 28 ud af de 35 stemmer.
Nu kan den store forhandlingsrunde begynde. Her skal de forskellige lande ved at samtale, diskutere og lave kompromiser, forsøge at opnå et flertal igennem samarbejde med nogle af de andre lande. Når diskussionerne er færdige skal de forskellige koalitioner fremlægge deres endelige budget forslag, selvom der ikke er opnået et flertal på 28 stemmer er spillet slut nu.
I evaluering af spillet er det vigtigt, at eleverne udtrykker deres syn på demokrati og beslutningsprocesser i EU, ud fra deres oplevelser under rollespillet... Køb adgang for at læse mere

EU-rollespilsvejledning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.