EU og demokratiet | Fagdidaktisk opgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 7055
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2000
  • 26-04-2003

Undervisningsforløb: EU og demokratiet | Fagdidaktisk opgave

En fagdidaktisk opgave i samfundsfag om de demokratiske processer i EU.

Problemfeltet for denne fagdidaktiske opgave er, at EU er en vigtig del af den viden, eleverne bør have kendskab til i folkeskolens samfundsundervisning.
Men emnet er stort, uoverskueligt og har mange facetter. Det kan ligeledes være svært for eleverne at finde emnet relevant og vedkommende
i forhold til deres hverdag. Endelig er EU-stof kun en ganske lille del af det, eleverne skal igennem på 9. klassetrin.

Vi er fortalere for det læringssyn, som mener at undervisningen bør have udgangspunkt i elevernes interesser og virkelyst. Men vi ser et problem i dette aspekt med emnet EU. Hvis eleverne ud fra interesse, lyst og nysgerrighed skulle være medbestemmende i undervisningsforløb om EU mener vi, at man som lærer løber en stor risiko. Det vil sige, at det er svært at sikre sig fagligt, at eleverne gennem forløbet opnår ny og brugbar viden.

Derfor valgte vi som beskrevet emnet “EU og demokratiet”. Det efterlader så et meget væsentligt spørgsmål, som er denne opgaves problemformulering:

Hvordan kan man gøre et emne som EU interessant og vedkommende for eleverne?

Indhold

Emnevalg og problemformulering 2
Problemfelt og problemformulering 2
Formål med undervisningsforløbet 3
Kundskaber 3
Kommissionen 4
Relevans i forhold til de centrale kundskaber i samfundsfag 5
Parlamentet 5
Relevans i forhold til det overordnede emne 5
Eu-ministerrådet 7
Relevans i forhold til det overordnede emne 7
Relevans i forhold til de centrale kundskaber i samfundsfag 8
Uge 1 og 2 i detaljeret form 13
Bøger 17
Video 18
Computer programmer 18
Diskussion 16
Sammenfatning 16
Litteraturliste 17
Bilag

Uddrag

Emnevalg og problemformulering
På baggrund af det overordnede fællesemne “EU” har vi valgt at lave denne fagdidaktiske opgave ud fra emnet “EU og demokratiet”. Der er naturligvis mange andre interessante emneområder, men vi mener, at de demokratiske principper i EU-systemet set i forhold til vores nationale, demokratiske folkestyre, er særdeles væsentligt at arbejde med for folkeskolens elever.

Det demokratiske aspekt har både en historisk, nutidig og fremtidig aktualitet, og vil efter al sandsynlighed fortsat være et kernepunkt i mediernes EU-debat og udslagsgivende for mange elever, den dag de selv kan afgive deres stemme ved en folkeafstemning. Ved at vælge dette underemne til EU er vi klar over, at vi som lærere ville kunne beskyldes for at være for styrende, og at eleverne derved ikke selv får mulighed for at vælge deres eget emne i forhold til EU.

Men vi mener, at det demokratiske aspekt er overskyggende væsentligt og alligevel bredt nok til at eleverne har mulighed for at vælge en individuel og vedkommende vinkel under det. Ved at lade eleverne arbejde med deres selvvalgte problemstillinger inden for denne mere overskuelige ramme - er der mulighed for, at klassen i fællesskab når et skridt dybere i deres indsigt om EU.

Vi mener, at det som lærer må være svært at sikre sig, at eleverne gennem forløbet opnår en ny og anvendelig faglig viden. Ved at vælge emnet “EU og demokratiet” håber vi at eleverne vil kunne nå ind til væsentlig viden om EU - et emne, som kun er en ganske lille del af de emner, eleverne skal beskæftige sig med på 9. klassetrin... Køb adgang for at læse mere

EU og demokratiet | Fagdidaktisk opgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.