Tyrkiet i EU

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 17
  • 5174
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2008
  • 08-04-2008

Undervisningsforløb: Tyrkiet i EU

En opgave i faget samfundsfag om Tyrkiet og international politik.

Opgaven ser på hvilke faktorer der til grund for Tyrkiets langsommelige proces i retning af EU. Indeholder et fagdidaktisk forløb - med vægt på elevernes demokratiopfattelse og dannelse.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 2
Metode 3
Valg af litteratur 3
Føderalisme 3
Funktionalisme 4
Neo-funktionsalisme 4
Tyrkiet´s vej til EU (kort) 6
Den europæiske integration 8
Fortsat manglende integration internt i EU 9
Folkelig modstand imod nye udvidelser 9
EU – en kristen klub mm 10
Integrationsteori og Tyrkiet 10
Konklusion 11
Perspektivering 12
Fagdidaktiske overvejelser 12
Formål for faget samfundsfag 12
Signalement af faget Samfundsfag 14
Slutmål for faget Samfundsfag 14
Forløb i 9. Klasse 15
Evaluering 16
Litteraturliste 17
Sekundærlitteratur 17

Uddrag

Afgrænsning
Jeg vil i opgaven gennemgå 2 integrationsteorier. Disse er føderalisme og neo-funktionalisme integrationsteorier. Jeg vil meget kort beskrive den funktionalistiske teori, som til dels danner grundlag for den neo-funktionalistiske teori. Med opgavens omfang og opgavens stillede præmisser i tankerne, mener jeg ikke, at det er nødvendigt at beskrive følgende integrationsteorier:
transaktionsanalyse, traditionalisme, Intergovernmentalisme og marxistisk integrationsteori. Endvidere vil jeg kun kort beskrive Tyrkiets optagelsesproces, dette skyldes igen opgavens præmisser. Samtidig vil jeg undgå, at en del af opgaven bruges til en lang beskrivende historisk opsummering af forholdet.

Metode
Opgavens afsæt er at forstå hvilke bagvedliggende årsager, der findes i Tyrkiet og EU debatten. Jeg vil prøve at forstå sammenhænge og forandringer i den interne debat. Modsat den positivistiske videnskabsteori, der ser videnskab som objektiv, tager jeg udgangspunkt i den samfundsteori, som ser videnskab som noget subjektivt. Opgaven tager afsæt i den hermeneutiske metode, fordi subjektiviteten betyder at flere tolkninger er gyldige.

---

Tyrkiets vej til EU (kort)
Tyrkiet har længe ønsket medlemskab af EU. Allerede i 1959 ansøgte Tyrkiet for første gang. I 1963 indgår Tyrkiet en associeringsaftale (Ankara-aftalen) med det daværende EF. Aftalen handlede først og fremmest om gunstige låneforhold til Tyrkiet og en gradvis oprettelse af en toldunion. Endvidere nævnte aftalen også et muligt medlemskab af EU, hvis partnerne kunne blive enige om betingelserne (Fenger-Grøndahl, Malene, Tyrkiet – en del af Europa, s.70). I 1970 underskriver Tyrkiet og EU en tilføjelse til Ankara aftalen, som indeholder en plan for afskaffelsen af handelshindringer mellem Tyrkiet og EU.
EF foreslår Tyrkiet medlemskab sammen med Grækenland i 1978-79, Tyrkiet takker nej tak. Iflg. Tyrkiets... Køb adgang for at læse mere

Tyrkiet i EU

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.