Elektricitet og undervisning i el i en 7. klasse.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 16
  • 4035
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2009
  • 20-02-2009

Undervisningsforløb: Elektricitet og undervisning i el i en 7. klasse.

En fagdidaktisk opgavei fysik/kemi om elektricitet og undervisning i el i en 7. klasse.

Indledning:
Jeg har valgt at skrive om elektricitet. Elektricitet er et vigtigt emne, da det bruges overalt i hverdagen uden nærmere omtanke - Pæren lyser, når der trykkes på kontakten. Men der er ingen tvivl om, at vi er afhængige af elektricitet, mere end nogen sinde før. Elektricitet bliver introduceret for elever i 7. klasse, hvilket jeg vil tage udgangspunkt i.

Skolen er i stor fokus i disse år. Debatten er stor set overalt i medierne. Ikke mindst er de naturfaglige fag i skudlinje, hvor interesse fra elevernes side er meget lille. Som fysiklærer er det vigtig, at man får formidlet sin ”ekspertviden” til eleverne på baggrund af elevernes egne erfaring og deres hverdag. Emnet indeholder en række begreber, som vil være ukendte for mange og generelt svære at forstå. Ikke mindst skyldes det, at det kræver et højt abstraktionsniveau for at kunne forstå, hvad der egentlig foregår i en ledning og ikke mindst i et kredsløb.

Kombinationen af de svære begreber der skal overføres til egen virkelighed, kan medføre, at man allerede i 7. klasse har tabt flere elever. Men man skal som kommende fysiklærer tænke på, at man har den fantastiske mulighed for at kunne koble teori og praksis sammen, nemlig ved at udføre eksperimentel undervisning for at underbygge de svære begreber.

Indhold

El i hverdagen og i 7 klasse 1
Indledning 2
Didaktiske overvejelser 2
CKF og trinmål 5
Formålet: 6
Lærerens baggrundsviden. 7
Spænding - U. 7
Strømstyrke - I. 7
Modstand 8
Effekt - P. 8
Kraft(varme)værk 9
Fjernevarme 11
Elektricitet 11
Udnyttelsesgraden: 12
Afrunding: 14
Litteraturliste: 15

Uddrag

Didaktiske overvejelser
Didaktisk vil formidlingen af undervisningen foregå ved hjælp af teori, klasse- og gruppediskussioner, eksperimenter der gerne tager udgangspunkt i elevens egen hverdag. Hvis undervisningen skal blive god, er det en forudsætning, at planlægningen tager afsæt i elevernes forudsætninger og er opmærksom på deres potentiale.

Dvs. at læreren samtidig skal fungere som ”vejleder” hvor han/hun lytter til elevernes erfaringer og bygger videre på dette samt formidle yderligere viden. Det er en selvfølge, at læreren har kendskab til det faglige indhold og bevidst med de faglige mål med emnet/faget. Som lærer må man gøre sig nogle overvejelser både didaktisk og teoretisk, hvor man både inddrager teorien og praksis. Det er lærerens vigtigste opgave at når eleverne præsenteres for kernestof, at de inspireres til forsøgsarbejde, og giver dem lyst og nysgerrighed til at forsøge og afprøve deres undren i praksis.

I fysikundervisning hænger teori og forsøg fuldstændig sammen. Sammen danner de en større forståelse med emnet. Ren teori dræber, hvor forståelse af begreber besværliggøres. Forsøg alene kan skabe undren, men uden den rette teori vil eleven stå uden begreber og mangle ord for emnet... Køb adgang for at læse mere

Elektricitet og undervisning i el i en 7. klasse.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.