Eksamensopgave om dyrevelfærd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2035
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 18-01-2007

Eksamensopgave om dyrevelfærd

Eksamensopgave i biologi om dyrevelfærd i dansk mælkeproduktion.

Problemformulering

Hvordan kan dyrevelfærd defineres og hvordan kan denne forbedres i dansk mælkeproduktion?

Indhold

Indledning 2
Definition af dyrevelfærd 2
Forbrugerkrav 2
Producenten 3
Avl 4
Fodring 4
Staldindretning 4
Konklusion 5
Fagdidaktiske overvejelser 6
Perspektivering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
En stigende grad af kritik har bredt sig i offentligheden, en kritik der retter sig mod de stadig større og intensiverede husdyrbrug i dansk landbrug. Udviklingen går mod større effektivitet og stadig mere rationelle driftsformer, en af hovedårsagerne til dette er det økonomiske aspekt. Spørgsmålet er nu om den økonomisk bedste måde at gøre tingene på, også er den, der er bedst for dyrene. Det har hovedsageligt været fjerkræ og svineproduktionen, der har været i mediernes søgelys, og mælkeproducenterne er blevet skånet. Dette betyder dog ikke, at kvægbrugerne kan læne sig tilbage, det er derimod nødvendigt, at de er på forkant med velfærdsdiskussionen, for at kunne producere de fødevarer forbrugerne vil have.

---

Producenten
Som før nævnt, er det producenten, der står med det primære ansvar for dyrenes velbefindende. Der ligger dog også et politisk ansvar, som skal sørge for at landmændene har den bedste mulighed for at sørge for dyrene, samtidig med, at det er et erhverv, man kan leve af. Dette gøres gennem nogle lovmæssige rammer. Disse rammer skal nødvendigvis være ens for omkringliggende lande, da produktionen ellers vil flytte hen, hvor der er de bedste økonomiske vilkår. De sidste år er det f.eks. set, at nogle svineproducenter er flyttet til Polen, for at starte virksomhed der.
Derudover skal der være en uddannelse af en sådan kvalitet, at landmanden ikke bare er motiveret for at drage omsorg for dyrene, men også er rustet til at føre det ud i livet. Dette gælder selvfølgelig også evt. ansatte, der som det mindste skal have lysten til at passe dyrene forsvarligt.
Hvis man sammenligner den bedste og dårligste ende af malkekvægbesætninger er der stor forskel. Det er altså muligt... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om dyrevelfærd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.