Dyrevelfærd i dansk mælkeproduktion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2035
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 18-01-2007

Eksamensopgave: Dyrevelfærd i dansk mælkeproduktion

Eksamensopgave i biologi om dyrevelfærd i dansk mælkeproduktion.

Problemformulering

Hvordan kan dyrevelfærd defineres og hvordan kan denne forbedres i dansk mælkeproduktion?

Indhold

Indledning 2
Definition af dyrevelfærd 2
Forbrugerkrav 2
Producenten 3
Avl 4
Fodring 4
Staldindretning 4
Konklusion 5
Fagdidaktiske overvejelser 6
Perspektivering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
En stigende grad af kritik har bredt sig i offentligheden, en kritik der retter sig mod de stadig større og intensiverede husdyrbrug i dansk landbrug. Udviklingen går mod større effektivitet og stadig mere rationelle driftsformer, en af hovedårsagerne til dette er det økonomiske aspekt. Spørgsmålet er nu om den økonomisk bedste måde at gøre tingene på, også er den, der er bedst for dyrene. Det har hovedsageligt været fjerkræ og svineproduktionen, der har været i mediernes søgelys, og mælkeproducenterne er blevet skånet. Dette betyder dog ikke, at kvægbrugerne kan læne sig tilbage, det er derimod nødvendigt, at de er på forkant med velfærdsdiskussionen, for at kunne producere de fødevarer forbrugerne vil have.

---

Producenten
Som før nævnt, er det producenten, der står med det primære ansvar for dyrenes velbefindende. Der ligger dog også et politisk ansvar, som skal sørge for at landmændene har den bedste mulighed for at sørge for dyrene, samtidig ...

---

Fagdidaktiske overvejelser
Et forløb om landbrug, og specielt mælkeproduktion, er oplagt til en tur uden for skolen. Rundt omkring i landet findes besøgsgårde, hvor man kan komme og få en rundvisning.
Det ligger også op til tværfagligt samarbejde, her kan nævnes hjemkundskab, samfundsfag,
natur/teknik, matematik, dansk, og der er gode muligheder for et længerevarende forløb.
Hvis man kigger på det undervisningsmateriale, der er tilgængeligt i biologibøgerne i folkeskolen,... Køb adgang for at læse mere

Dyrevelfærd i dansk mælkeproduktion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.