Hvad er dyrevelfærd?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 11
  • 2323
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 17-12-2005

Hvad er dyrevelfærd?

Opgave i biologi om dyrevelfærd i landbruget.

Problemformulering
Hvad er dyrevelfærd?

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Landbrugets udvikling 3
4. Dyrevelfærd 4
4.1 Dyreværnslov 4
5. Dyre adfærd 6
5.1 Signaler 6
5.2 Individualafstand 6
5.3 Rangorden 7
5.4 Hudpleje 7
5.5 Drøvtygning: 7
5.6 Bevægelse 8
5.7 Forplantning 8
6. Fagdidaktiske overvejelser 9
7. Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Siden den første fødevarepolitiske redegørelse kom i 1998, har regeringen gjort en stor indsats for at forbedre dyrevelfærden – både gennem regler for dyrehold og dyretransport, og gennem en intensiv forskning i alternative landbrugsformer. Det handler bl.a. om bevægelsesfrihed, arealkrav og flokstørrelse.
I vores samfund tales der utrolig meget om etik, moral og dyrevelfærd i landbruget.
Jeg har ønsket at undersøge, hvorfor forbrugerne og landbruget i dag har så stor fokus på disse emner.
Tidligere var dyrs velbefindende ikke noget man talte om, men noget man tog for givet. At den enkelte landmand sørgede godt for sine dyr var en selvfølge, eller var det nu også det? Der har i de seneste år været fokuseret meget på alternative produktionsformer af køer og grise samt fødevaresikkerhed.
Fødevaresikkerheden skal være i orden uanset, hvordan en fødevare er produceret. Men det er vigtigt, at dyrenes velfærd ikke bliver glemt.
Nogle mener, at dyrene burde bures inde for at undgå smitsomme sygdomme for derved at opnå maksimal fødevaresikkerhed.

6. Fagdidaktiske overvejelser
Når vi i folkeskolen ønsker at arbejde med dyrevelfærd i landbruget, så skyldes det, at eleverne ønsker at får et kendskab til og et forhold til landbruget og det samspil, som finder sted mellem naturen og mennesket i denne branche.
Rent kulturhistorisk har landbruget spillet en stor rolle i vores samfund. Blandt andet var forholdene i landbruget tidligere meget dårlige for de mennesker, som arbejdede der, og da landbrugets folk generelt altid har været meget politisk aktive mennesker, så har dette betydet, at nogle af de grundlovssikrede rettigheder vi har i dag stammer fra og er resultater af de reaktioner, som var blandt folkene i landbruget.
Hvorfor skal man så overhovedet beskæftige sig med dyre velfærd, etik og moral i folkeskolen?... Køb adgang for at læse mere

Hvad er dyrevelfærd?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.