Du bliver hvad du spiser | Forløb i matematik og natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi, Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 6132
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2000
  • 03-04-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Du bliver hvad du spiser | Forløb i matematik og natur/teknologi

Almen didaktik eksamensopgave, der tager udgangspunkt i et praktikforløb, om "Du bliver hvad du spiser" i matematik og natur/teknologi.

Inddrager de vigtigste og væsenlige teorier, som Giddens, Piaget, Hiim & Hippes relationsmodel og mange andre.

Undervisningsforløbet i matematik og natur/teknik er fuldt beskrevet i opgaven.

Indhold

Et konstruktivistisk læringssyn 1
Det senmoderne samfund. 2
Skole/Klasse profil 3
Klassen: 3
Skolen: 3
Beskrivelse af undervisnings forløbet ”Du bliver hvad du spiser” 4
Uge 1 4
Uge 2 4
Uge 3 5
Uge 4 5
Uge 5 5
DIDAKTIK 6
HIIM & HIPPES RELATIONSMODEL 6
OVERVEJELSER OVER PRAKSIS: 7
Undervisningens organisering: 7
Gruppedannelse 7
Vurdering/evaluering: 7
Elev- og lærerforudsætninger: 8
Undervisningsdifferentiering 8
Rammefaktorer: 9
IT-integration: 10
Tværfaglighed 10
Projektarbejdsform 11
Hvorfor projektarbejde? 12
Beskrivelse af forløbet i ”Du bli´er, hvad du spiser” projektet 12
Undervisningsplan og timeoversigt 13
Litteraturliste: 15

Uddrag

Skole/Klasse profil
Klassen:
Vores praktikforløb i uge 2-6 2001 på Lindelundsskolen i Brøndby vil forløbe i en 6. (B) klasse i fagene Matematik og Natur/Teknik. Klassen har 18 elever, nogenlunde ligeligt fordelt mellem kønnene, med en enkelt fremmedsproget elev, som dog ud fra vores praktiklæres beskrivelse ikke har sproglige problemer. Generelt på skolen er der 25% fremmedsprogede.
Skolen ligger i den del af Brøndby der hedder Brøndbyøster, som er præget af blandede socioøkonomiske forhold (boligforhold, familiestruktur, forældrenes uddannelse og indkomst mv.). Eleverne i vores praktikklasse kommer da også fra ret forskelligartede hjem, men generelt vises der fra forældrenes side interesse i børnenes skolegang, og forældregruppen har bl.a. mod reglementet oprettet en klassekasse, som dels er blevet brugt på at købe ens lommeregnere til alle eleverne i klassen. Selvfølgelig er der dog som alle andre steder nogle 'afvigere' i forældregruppen, som ikke engagerer sig i deres børns skolegang.

---

Beskrivelse af undervisnings forløbet ”Du bliver hvad du spiser”
Uge 1
Vi introducerer os selv og indholdet af projektet. Herudover danner vi grupper og uddeler temamapper.
Temamapperne er en praktisk foranstaltning for at sikre os at de har et sted at sætte de papirer, disketter og undersøgelses ark ind i. Vi har alle erfaring fra tidligere praktikker om at den slags uddelt materiale har en tendens til at forsvinde eller gå i stykker. Pointen med mappen er at den kan de både lade ligge i klassen eller tage med hjem når de senere skal indsamle data. Derefter en brainstorm og samtale over temaets overskrift. Meningen er at få eleverne til at bringe deres eventuelle forhåndsviden frem og derved anskueliggøre temaet.
Vi viser filmen ”Kost og godt” og taler kort om indholdet. Lektien til Torsdag præciseres: Eleverne skal i løbet af en dag notere deres fysiske aktivitet på et ark som vi deler ud. Oplysningerne skal bruges til at beregne deres energi forbrug på en almindelig dag... Køb adgang for at læse mere

Du bliver hvad du spiser | Forløb i matematik og natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.