Drengene fra Sankt Petri | undervisningsforløb i 8.-9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 21
  • 5663
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2005
  • 10-04-2007

Eksamensopgave: Drengene fra Sankt Petri | undervisningsforløb i 8.-9. klasse

Didaktikrapport om undervisningsforløb i 8.-9. klasse.

Problemformulering
Kan man i forbindelse med Drengene fra Sankt Petri gennemføre et undervisningsforløb
hvor man møder hver enkelt elev ud fra dets forudsætninger, og derved opnå et
succesfuldt forløb hvor eleven føler at en læringsmæssig udvikling har fundet
sted.

Indhold

Indledning 3
Rammefaktor 3
Læringsforudsætninger 4
Problemformulering 4
Læringsteorier 5
Mål 7
Evaluering 9
Beskrivelse og analyse af det gennemførte
Undervisningsforløb 9
Konklusion 15
Perspektivering 16
Litteraturliste 17
Bilag 18

Uddrag

I rapporten vil jeg bestræbe mig på at reflektere og vurdere hvorvidt det lykkedes mig
at gennemføre min undervisning samt fik de udvalgte læringsteorier med ind i
undervisningen og om de levede op til min problemformulering. I afsnittet
”Beskrivelse og analyse af det gennemførte undervisningsforløb” vil jeg forsøge på at
skabe et fokus, der omfatter de vigtigste og mest udbytterige erfaringer som jeg
gjorde mig under praktikken. Jeg afslutter rapporten med perspektivering, hvor jeg
forholder mig til den skole vi møder i dag.

---

1 lektion.
Eleverne bliver præsenteret for romanen,
Før ferien havde jeg bedt dem om at kigge kort i bogen og læse lidt i den. Dette gøres for at give dem en lille forsmag på hvad romanen indeholder.

Herefter vil jeg udlevere nogle spørgsmål til Kap 1-2. dele ind i grupper, og bede eleverne først om at læse de 2 kap, for derefter sammen at besvare spørgsmålene... Køb adgang for at læse mere

Drengene fra Sankt Petri | undervisningsforløb i 8.-9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Drengene fra Sankt Petri | undervisningsforløb i 8.-9. klasse.