Procesorienterede litteraturpædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 31
  • 8375
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 08-09-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Procesorienterede litteraturpædagogik

Eksamensopgave i dansk om den procesorienterede litteraturpædagogik.

Problemformulering
Hvilke litteraturpædagogiske og metodiske tilgange kan vi anvende i en litteraturundervisning, der sigter mod at opfylde de krav der stilles til læsekompetence såvel som de relevante mål for faget dansk?

Ud fra det undersøgte i opgaven, er der sidst i dokumentet inspirationsmateriale til undervisning i ”Drengen med Sølvhjelmen" af Hanne Kvist.
Det indeholder et undervisningsforløb ud fra bogen med målet: "Formålet med forløbet er, at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig identitet, der bygger på æstetisk og etisk forståelse."

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Evaluering – udvikling og kontrol 1
Skønlitteraturens potentialer 2
Litteratursyn 2
Litteraturpædagogiske tilgange 3
Nykritisk tilgang 3
Receptionsteoretisk tilgang 3
Procesorienteret litteraturpædagogik 4
Den lærerfaglige analyse 5
Litteraturpædagogisk praksis 5
Perspektivering 6
Litteraturliste 7
Inspirationsmateriale til undervisning i ”Drengen med Sølvhjelmen 8
Lærervejledning 8
Formål: 10
Mål: 10
Førlæsning 12
Mens vi læser 12
Efter læsning 28
Evaluering: 30
Læselog: 30

Uddrag

Indledning
Som lærer er det vigtigt at være opmærksom på,, hvor uhåndgribelig litteraturlæsning til tider kan virke for læseren. Læserne skal således lære at række armene ud, omfavne og gribe mere end blot den tomme luft, og det er her litteraturpædagogikken, og dens forskellige metoder, kan fungere som den magiske nøgle, der åbner teksten.

Thomas Illum Hansen har så rigtigt fremhævet at: ”… hvordan vi arbejder med en tekst, har indflydelse på hvad vi møder, hvilken tekst vi møder, eller mere præcist hvilket potentiale i teksten vi realiserer.”

Samfundsudviklingen generelt, det øgede fokus på faglighed og ønsket om en styrket evalueringskultur har dog, i vores øjne, resulteret i, at fokus er blevet rettet unødigt meget mod målbare læsekompetencer.

Bertel Haarder har således udtalt, at: ”læsning er alle fags moder, så vi skal have lært børnene at læse og skrive. Det tager regeringen fat på med blandt andet sprogtest, nationale test, ekstra timer i dansk og en national handlingsplan for læsning.”

Vi er enige i, at vi bør styrke evalueringskulturen og fagligheden i folkeskolen, men vi er bekymrede for, om det nuværende fokus på målbare læsekompetencer munder ud i en instrumentelt og mekanisk litteraturlæsning og undervisning. Paradoksalt nok vægtes samtidig litteraturens særstatus, idet den litterære kanon er blevet indført. Som følge heraf bør man overveje, hvordan det litterære fokus, sammenholdt med kravene til evaluering og dokumentation, vil og må påvirke litteraturpædagogikken i praksis... Køb adgang for at læse mere

Procesorienterede litteraturpædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.