Dobbelsocialisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 5
  • 1657
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 06-03-2005

Eksamensopgave: Dobbelsocialisering

Siden 1960'erne er Danmark gået ind i en ny epoke. Tidligere var kvindernes andel på arbejdsmarkedet mindre end mændenes. Dette havde betydning for børns opvækst/opdragelse i familien. Da mødrene ofte gik hjemme, var det ikke nødvendigt, at børnene skulle tage i institution efter skole.
Derimod var det muligt at komme hjem og skabe relationer med de andre børn i kvarteret.
Efter udviklingen hvor kvinderne er mere aktive på arbejdsmarkedet, er det mere normalt at børnene opholder sig i 2 verdener: institutioner/skolen og hjemmet.
Førhen stillede forældrene ikke spørgsmål til skolens undervisning, men vidste at skolen gav det enkelte barn de optimale kompetencer. I dag stiller forældrene større krav til lærerne i folkeskolen. Mange vil gerne have indflydelse på undervisningen, så deres barn kommer i fokus. Den øgede fokus forældrene ønsker at deres barn skal have i skolen, præger børnene til at blive små egoister, hvor de skal være i centrum og er sig selv nærmest. Forældrene kræver ikke kun undervisning, men mener også at lærerne skal præge deres børns opdragelse.

Uddrag

Da vi selv i vores praktik stiftede bekendtskab med at opdragerrollen mere og mere bliver overladt til institutioner, finder vi det yderst vigtigt at gøre opmærksom på dette stigende problem og ønsker at diskutere hvor vidt det er lærerens rolle at påtage sig dette ansvar?
For at gøre vores problemstilling mere tydelig vil vi starte med at forklare begrebet dobbeltsocialisering.
Vi har i vores opgave valgt at arbejde med Jürgen Habermas’ teori om system og livsverden for at belyse om samfundsudviklingen gør at institutionerne i dag overtager opdragelsen af det enkelte individ i dagens samfund.
Endvidere vil vi bruge Lasse Dencik til at redegøre for hvordan de forskellige sociotoper påvirker børnenes socialisationsproces.
Til sidst vil vi ud fra praktik og folkeskoleloven se på hvordan den fordeler opdragerrollen mellem forældre og lærer.

Definition af dobbeltsocialisation.
”Det forhold, at børn i den senmoderne tidsalder socialiseres i to fundamentalt forskellige sociale sammenhænge: Familien og børne- og ungdomsinstitutioner.”... Køb adgang for at læse mere

Dobbelsocialisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.