Eksamensopgave om disciplin og opdragelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 2368
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om disciplin og opdragelse

En eksamensopgave i pædagogik om betydningen af opdragelse, disciplin og dannelse.

Problemformulering:
Hvordan kan det gode undervisningsmiljø tilgodeses set i lyset af tidens debat omkring øget disciplin og urolige børn i klassen?

Indhold

2. Indledning Side 2
3. Problemformulering Side 2
4. Det urolige barn Side 2
5. Opdragelse og disciplin Side 2
6. Barbara Reider Side 3
7. Classroom management Side 4
8. Et behavioristisk synspunkt Side 4
9. Et humanistisk synspunkt Side 5
10. Diskussion Side 5
11. Konklusion Side 6
12. Litteraturliste Side 7

Uddrag

Jeg har valgt at arbejde med emnerne urolige børn og disciplin/opdragelse i folkeskolen, da disse emner er aktuelle og fremme til debat i medierne for tiden. Jeg vil i min opgave se begreberne fra et behavioristisk og et humanistisk synspunkt. Jeg har valgt at arbejde med Erik Sigsgaard, som jeg vælger at definere som humanist og Niels Egelund, som jeg definerer som en behaviorist. Jeg har valgt at koncentrere mig om disse to personer, da de synes at være nutidens fremstående pædagoger som trækker nogle helt klare linier op. Jeg har valgt at sætte det hele op imod Barbara Reider og hendes teori om classroom management, som bygger på den behavioristiske tankegang... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om disciplin og opdragelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.