Eksamensopgave om digte i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 5822
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 10-04-2005

Lærerfaglig analyse: Eksamensopgave om digte i folkeskolen

Eksamensopgave i dansk om digte i folkeskolen.

En opgave om, hvordan man bedste muligt kan integrere digte i folkeskolens danskundervisning. Fokus lagt på 80'er digterne.

Problemformulering
Hvilket formål tjener det at integrere digte i danskundervisningen i folkeskolen og hvordan kan dette lade sig gøre?
- Hvilke værdier og færdigheder kan en 9. klasse i folkeskolen lære af at arbejde med digte?
- Hvorfor benytte sig af de danske 80'er digtere i arbejdet med digte?
- Hvordan ville et godt analyse redskab for en 9. klasse se ud?

Indhold

Emnebegrundelse:
Problemformulering:
Hvilket formål tjener det at integrere digte i folkeskolen?
De danske 80'er digtere
Pia Tafdrup (1952 )
Michael Strunge ( 1958 – 86 )
Analyse af digtet ”Revolution” af Michael Strunge
Model til digt-analyse af Erik Skyum-Nielsen:
REVOLUTION af Michael Strunge
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Emnebegrundelse:
Jeg har valgt at skrive en opgave om de danske 80'er digtere ( Michael Strunge, F.P. Jac, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen osv.), og om hvordan disse kunne bruges i en folkeskole sammenhæng, fordi at denne periode i mange år har været af stor interesse for mig. Jeg synes, at mange digte fra denne periode, kan være til stor inspiration, hjælp til selvrefleksion og personlig udvikling.
Hvis man kigger på trinmålene for dansk efter 9. klassetrin, findes der under ”Sprog, litteratur og kommunikation” mange krævede færdigheder og kundskaber, som eleverne kunne tilegne sig ved at arbejde med digte. Eleverne skal for eksempel have viden om sprogets poetiske funktion, om at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i, og kunne ”fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse”... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om digte i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.