Differentiering | Didaktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 1981
  • PDF
  • 12-07-2006

Studieprodukt: Differentiering | Didaktikopgave

Differentiering i forhold til disciplinering

Problemformulering

På baggrund af at vi som lærer ude i praktikken, ofte har oplevet, at tilrettelæggelsen af undervisningen ikke holder, at der bruges for meget tid på at holde ro og orden, vil vi se nærmere på brugen af Classroommanagement på folkeskolens urolige elever, specielt i indskolingen.

Følgende punkter ønsker vi at se nærmere på:

• Hvilke undervisningsmetoder kan lærere drage nytte af med hensyn til undervisning af urolige elever ?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering. 2
Metodeovervejelser. 3
Hvad ligger bag de urolige elever. 3
Folkeskoleloven 3
Forebyggelse af uro i undervisningen 4
Tilrettelæggelse af optimalt undervisningsforløb via strategier 6
Mulige forebyggelses metoder. 7
Litteratur 7

Uddrag

Indledning
Vores hensigt i undervisningen er først og fremmest at skabe rum for læring (folkeskoleloven§..) For at dette skal kunne lade sig gøre, må vi planlægge og strukturere undervisnigen grundigt. Vi mener, at det er vigtigt både for læreren og for eleverne at der i timerne er den nødvendige ro til at fordybe sig i stoffet. Derfor må vi som lærere have bestemte procedure for den enkelte klasse for der er ikke to klasser som skal takles ens. Vi hører og oplever ofte hvorledes urolige elver fylder for meget i en klasse. Dette problem bliver som oftest løst ved en autoritær pædagogik. Vi mener at løsningen bør være en positiv undervisning i et overskueliggt miljø. Dette kan gennemføres ved organisering af undervisningen således vi undgår disciplinære problemer og i stedet arbejder målrettet med den enkelte elevs sociale færdigheder.
Denne opgave er skrevet på baggrund af en praktikoplevelse i en 1. klasse. Vi oplevede den megen uro, der forhindrer at lærerens velforberedte undervisning kan gennemføres tilfredsstillende.
En undersøgelse foretaget i 1997 beskriver fordelingen af uro blandt eleverne. 34 af landets skoler deltog i undersøgelsen og resultatet var følgende:
61% af eleverne oplevedes aldrig urolige, 29% af eleverne var urolige nu og da, 10% var permanent urolige og heraf 1,9% konstant forstyrrende1.
Det kan være svært at tilrettelægge en undervisning der kan hamle op med denne undersøgelse af eleverne. Selvfølgelig er der klasser der ikke forekommer urolige, men oftest vil der være elever som forstyrrer undervisningen.
Hvordan kan undervisningen tilrettelægges så den forebygger denne uro? Vi har blandt andet valg at se på Howard Gardner og hans intelligensteori, hvor elevernes undervisning tilrettelægges så alle elevernes intelligenser tilgodeses. Endvidere har vi set på Classroommanagement hvor undervisningen tager udgangspunkt i positiv undervisning i et positivt miljø. Herved skulle lærerne blive fritaget for at bruge tid på disciplinering af eleverne, og i stedet have mulighed for at gennemføre undervisningen optimalt, samt hjælpe den enkelte elev.

Metodeovervejelser.
Gennem studier med henblik på udførelsen af denne opgave er vi nået frem til at Classroom management kan gavne revideringen af vores gennemførte praktikforløb. Vi vælger derfor at se nærmere på Classroom management og lade Howard Gardner udenfor denne opgave, hvor vi udelukkende søger løsning på uro-problemet... Køb adgang for at læse mere

Differentiering | Didaktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.