Faktorer ved differentieret undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 24
  • 7785
  • PDF
  • Århus Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 27-03-2003

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Faktorer ved differentieret undervisning

En eksamensopgave i almen didaktik om fremmende og hæmmende faktorer i forhold til en differentieret undervisning.

Afslutningsvis vil vi igennem et undervisningsforløb vise, hvordan teorien kan tænkes ind i praksis, samt diskutere de problemstillinger der opstår. Forløbet er i dansk til en 8. klasse om ungdomsliv i et 4 ugers praksisforløb.

Problemformulering
Da vi både finder hele feltet omkring unv.diff. problematisk og samtidig ved, at vi er forpligtiget til at differentiere vores undervisning, bliver det interessant at finde ud af: hvilke faktorer der fremmer og hæmmer en differentieret undervisning? samt hvilke problemstillinger, der opstår i planlægningen, udførelsen og vurdering af undervisning?

Forfatterens kommentar

Opgaven klarede sig rigtigt godt

Indhold

2. Emnebegrundelse 1
3. Problemformulering 2
4. Læsevejledning 2
5. Samfundsændringer 2
5.1. Anthony Giddens og Thomas Ziehe 3
6. Dannelsessyn 4
7. Konstruktivismen 5
7.1. Jean Piaget 5
7.2. Niklas Luhmann 6
8. Rammefaktorer 7
8.1. Folkeskolen som institution 7
8.2. Skolen som organisation 8
8.3. Læreren som rammefaktor 9
9. Den didaktiske relationsmodel 9
9.1. Læringsforudsætninger 10
9.2. Mål 10
9.3. Indhold 11
9.4. Læreprocesser 11
9.5. Vurdering 11
10. Praksisforløb 12
10.1. Årsplan 12
10.2. Overordnet plan for 4 ugers praksisforløb 13
10.3. Næranalyse af uge 1 og 2 14
10.4. Generelle problemstillinger i forhold til praksisforløb 17
11. Afslutning 18
12. Litteraturliste 19

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi har valgt at beskæftige os med undervisningsdifferentiering(unv.diff.), fordi vi som udgangspunkt har den holdning, at unv.diff. er et nødvendigt princip i enhver undervisning, når alle eleverne med udgangspunkt i klassens fællesskab skal have optimal mulighed for alsidig vækst og udvikling.

Læsevejledning
Opgavens opbygning er struktureret sådan, at vi vil bevæge os fra brede overordnede samfundsmæssige perspektiver til dybden i unv.diff., elev-lærer-sag forholdet. Dette vil hele tiden blive sat i forhold til vores problemformulering.

Vi vil først beskæftige os med, de samfundsændringer, der har haft betydning for udvikling af unv.diff., herunder sociologiske teorier af Anthony Giddens og Thomas Ziehe. Endvidere diskutere vi dannelsessyn i forhold til unv.diff. Vi bevæger os nærmere kernen af unv.diff. ved at se på det konstruktivistisk læringssyn, som er repræsenteret hos Niklas Luhmann og Jean Piaget. For at få en bredere og dybere forståelse af de rammer som princippet skal fungere indenfor, vil vi undersøge folkeskolen som institution og skolen som organisation.

Endvidere vil vi se nærmere på, hvilke faktorer der gør sig gældende i forholdet elev-sag-lærer. Til dette vil vi bruge Hilde Hiim og Else Hippes didaktiske relationsmodel samt Wolfgang Klafki dannelsesteorier i forhold til valg af indhold... Køb adgang for at læse mere

Faktorer ved differentieret undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.