Undervisningsforløb om apartheid

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Engelsk, Historie
  • Godkendt
  • 6
  • 1676
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 10-04-2006

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om apartheid

Undervisningsforløb i historie og engelsk om apartheid.

Problemformulering
Hvilke forskellige didaktiske problemstillinger kan opstå, når man planlægger en tværfaglig undervisning, hvor formålet er, at eleverne skal opnå almendannelse i arbejdet med Klafkis nøgleproblem: samfundsproduceret ulighed?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Begrebsafklaring
Undervisningsdifferentiering
Medbestemmelse
Evaluering
Klafkis dannelsesbegreb som overordnet formål
Målene
Zoom 1
Mandag: 6 timer (a 60 minutter) inkl. pauser
Zoom 2
Onsdag
Tydeliggørelse af centrale didaktiske problemstillinger
Undervisningsdifferentiering
Elevmedbestemmelse
Evaluering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at udarbejde et fiktivt, tværfagligt undervisningsforløb på 8. klassetrin om apartheid, hvor fagene engelsk og historie indgår. Dette har vi gjort med udgangspunkt i Hans Jørgen Kristensens planlægningsmodel1. Vi har valgt at arbejde tværfagligt, da vi mener at funktionelt tværfagligt arbejde kan skabe større sammenhæng og helhed i undervisningen og elevernes hverdag.2 Derfor har vi bl.a. valgt at inddrage Klafkis almendannelsesbegreb, da det lægger op til en helhedsorienteret undervisning, hvor eleverne via arbejdet med ét nøgleproblem selvstændigt danner sig en mening, træffer velovervejede afgørelser og handler selvstændigt. Det styrende element for vores planlægning af forløbet har været at skabe et dialektisk samspil mellem det individuelle og det fælles.

Begrebsafklaring
Undervisningsdifferentiering
Undervisningsdifferentiering3 er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, hvor hver enkelt elev skal have mulighed for at udnytte sine potentialer optimalt, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder.

Medbestemmelse
Vi mener, at medbestemmelse med henblik på elevernes forberedelse til demokrati må bygge på, at lærere og elever sammen planlægger og gennemfører undervisningen.5 Hvis undervisningen skal forberede eleverne til demokrati, må der undervises både i og med demokrati, hvilket forudsætter, at eleverne i undervisningen får mulighed for at oparbejde evnen til bl.a. medbestemmelse.

Evaluering
Evaluering kan bruges i mange sammenhænge, men vores hovedmål for evaluering, som vi har valgt at medtænke i vores planlægning af undervisningsforløbet, er den løbende interne evaluering7 som skal danne grundlag for beslutninger om, på hvilken måde den videre undervisningens skal planlægges og gennemføres i bestræbelse på at gøre det fortsatte arbejde stadig bedre.

Klafkis dannelsesbegreb som overordnet formål
Vores overordnede formål med al undervisning, og dermed også dette undervisningsforløb, er elevens almendannelse, hvor vi tilslutter os Wolfgang Klafkis forståelse af dannelsesbegrebet som en selvvirksomt oparbejdet og personligt ansvarliggjort sammenhæng mellem tre grundevner – selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, som er målet for dannelsen. Disse evner skal tilegnes i en social kontekst, gennem en undervisning, der bør lægge op til dannelse for... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om apartheid

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.