Didaktiske overvejelser fra praktik i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 6586
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2007
  • 06-05-2008

Didaktiske overvejelser fra praktik i samfundsfag

Didaktiske overvejelser fra praktikophold i 7.-10. klasse med undervisning i samfundsfag i 9 klasse.

Indhold

Indledning s. 2
X s. 3-4
Undervisningsovervejelser s. 4-5
Didaktiske overvejelser s. 5-6
Mit menneskesyn s. 6
Mit læringssyn s. 7-8
Mit dannelsessyn s. 8-9
Mine undervisningsplaner s. 9-11
Kriminalitet og retsvæsen i samfundsfag s. 11-12
Forløbet, problemet og resultatet s. 12-15
Evaluering s. 16-17
Refleksioner s. 18-19
Konklusion s. 20
Litteraturliste s. 21
Noteapparat s. 22

Uddrag

Denne opgave tager udgangspunkt i min tredje ars praktik på X i X. Jeg vil i opgaven sætte fokus på mine didaktiske overvejelser, og hvilke processer jeg måtte inkludere i mit arbejde med en faglig og kompetent lektionsplan og ydermere hvordan undervisningen forløb i 9.b. i samfundsfag. Derudover sætter jeg fokus på en gruppe drenge på tre, som om nogen havde brug for en hjælpende hånd, og hvordan jeg undervisningsdifferentierede, så hele klassen fik optimal udbytte af min undervisning. Jeg vil derudover sætte fokus på X, skolens mål og muligheder og forkundskab til skolen og eleverne. Ligeledes vil jeg beskrive det enkelte lærerteams problemer, som jeg til fulde oplevede på skolen.

Opgaven er bygget op ved at jeg kombinerer teori og praksis. Jeg tager udgangspunkt i mine erfaringer i klassen, og prøver, ved teori, at forklare mine handlinger, fremgangsmåde og overvejelser.

X:
Et opkald jeg aldrig glemmer, var da X, vicerektor pa X, ringede til mig og fortalte mig, at jeg skulle i praktik hos dem. Jeg hørte en anelse forkert og troede til min store glæde at jeg skulle pa en skole i X området. Men ak nej. X kunne fortælle mig, at jeg skulle pa en skole i X. Til Xs store chok boede jeg jo pa X, men dette mente hun nok vi skulle finde en løsning pa, og sa startede forberedelserne til hvad endte med at blive 7 dejlige uger pa X i X.
Skolen er en af de dejligst beliggende skoler jeg nogensinde har set. X og Xs store naturskønne omrade med X er nabo til skolen. X er en gammel nedlagt gard, som i den grad er blevet moderniseret, dog stadig med respekt for det gamle håndværk. Skolens udenoms arealer giver muligheder for en anderledes og inspirerende undervisning. Skolen har et dynamisk og velkvalificeret lærerteam, som dog ikke altid er lige harmonisk. Dette vil jeg komme ind pa under punktet; refleksioner.
Skolen har 450 elever og 52 lærere fordelt pa børnehaveklasse til 9 klasse samt 3 specialklasser, som er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskolingen i 6 grupper. Eleverne pa skolen har store muligheder pa skolen bade indenfor, men selvfølgelig... Køb adgang for at læse mere

Didaktiske overvejelser fra praktik i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.