Dannelse i madkunskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 13
  • 3975
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 16-03-2007

Dannelse i madkunskab

Om dannelse i faget madkundskab.

Didaktikrapporten handler om hvordan man kan få dannelse ind i et fag som madkundskab i folkeskolen.

Indhold

Indledning side 3
Folkeskolens formålsparagraf side 3
Hjemkundskab? side 4
Fagsyn side 5
Dannelses- og menneskesyn side 6
Hvad er dannelse? side 6
Pædagogiske retninger og menneskesyn side 7
Læringssyn side 9
Bakhtins dialogisme side 11
Konklusion side 12
Litteraturliste side 13

Uddrag

Indledning
I folkeskolens formålsparagraf er udtrykt et bredt dannelsesideal, der ifølge os nødvendiggør en personlig tolkning. Det er et krav til os, som lærere, at vi på forhånd har taget til stilling til eget syn på fag, dannelse, menneskesyn og læring, ud fra psykologiske, ideologiske og filosofiske antagelser, alt sammen i takt med samfundets udvikling. Derfor vil vi i denne opgave redegøre for egne holdninger, understøttet af teoretiske argumenter. Opgaven skal ses som en autentisk forberedelse til vores fremtidige profession som lærere, da vi har brugt den som en proces for konkretisering af vores synspunkter. Det er vores mål, at vi efter denne opgave har et tydeligere billede af, hvor vi står i forhold til fagsyn, dannelse, menneskesyn og læring.

---

Fagsyn
Vi har forsøgt at placere os selv i Frede V. Nielsens didaktiske grundpositioner. Dette har vi fundet yderst vanskeligt. Vi er af den overbevisning, at hjemkundskab skal indeholde det bedste fra de fire positioner, og dermed har vi ikke fundet noget endegyldigt svar på, hvor vi hører til. Vi har forsøgt, at fokusere på, hvad vi synes er vigtigst. Dette har vi gjort ud fra praktisk erfaring. Vi har gentagne gange oplevet at hjemkundskabsfaget ikke vægtes særlig tungt, da det anses for udelukkende at være et madlavningsfag. Dette vil vi gerne ændre, og derudfra må vi konkludere at vores kommende undervisning vil tage udgangspunkt i den første grundposition, som er basisfags-didaktik. Hermed ikke sagt at nogle af punkterne i Frede V. Nielsens andre grundpositioner ikke vil være repræsenteret i undervisningen. Vi ønsker altså også at inddrage eleverne i undervisningen, at have fokus på hverdagsaktiviteter og sammen med eleverne at diskutere holdninger og meninger i forbindelse med etiske spørgsmål. Men grundpositionerne hvori disse er repræsenteret vil ikke ligge til grund for vores undervisning... Køb adgang for at læse mere

Dannelse i madkunskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.