Didaktisk fokuspunkt - Medbestemmelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Didaktik
  • Godkendt
  • 5
  • 1446
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 12-03-2003

Didaktisk fokuspunkt - Medbestemmelse

Demokratiets fremtid er afhængigt af den opvoksendes generations uddannelse til og i demokrati. Demokrati, og opdragelsen til demokrati, udgør derfor et væsentligt led i elevernes dannelsesproces. Dette fordrer et krav om medbestemmelse i skolen. Spørgsmålet er: I hvilken grad bør eleverne inddrages i undervisningens mål, planlægning og indhold, og hvordan kan den interne evaluering bruges i denne sammenhæng?

Indhold

Begrundelse for emnevalg
Grundlaget for medbestemmelse i skolen
Medbestemmelse i forhold til mål
Medbestemmelse på planlægning af undervisningens indhold
Evaluering af undervisningen
Sammenfatning af mål, indhold og evaluering
Alder og modenhed
Litteraturliste

Uddrag

Medbestemmelse på planlægning af undervisningens indhold
Indholdet er det stof som lærer og elev undersøger i undervisningen eller med folkeskolelovens ord: de kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som eleverne skal tilegne sig. Undervisningens indhold må tilrettelægges i nogle, af samfundet, på forhånd givne rammer. Disse rammer omfatter folkeskolens formål, fagmål, CKF'er og læseplaner. Dertil kommer undervisningsvejledninger, historiske forudsætninger og udviklingslinier. Indenfor disse rammer ligger lærerens fortolknings- og handlingsrum angående undervisningens indhold, dvs. det konkrete indhold i fagene. Samtidig skal læreren inddrage elevens mål og ideer i sin planlægning. Vilkårene for undervisningen bliver, at læreren skal sikre sig, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, men samtidig lade medbestemmelse og elevernes egne aktiviteter og erfaringer indgå i undervisningen. For at dette kan lade sig gøre, må læreren indgå i en dialog med den enkelte
elev/elevgruppe, for at gøre sig bevidst om elevernes forudsætninger, interesser, behov og udviklingsmuligheder. Læreren har imidlertid ansvaret for selve undervisningstilrettelæggelsen og metodevalget. Det er nødvendigt at både gøre sig selv og eleverne bevidst om, hvilke afgørelser der kan træffes af hvem. For det første, er der i hensynet til ovenstående, på forhånd givne rammer, som eleverne, til en vis grad må gøres opmærksomme på. For det andet har eleverne (oftest) ikke en tilstrækkelig viden og modenhed, til at kunne afgøre, hvad der er bedst i forhold til undervisningstilrettelæggelsen, og de skal da heller ikke tage ansvaret for sådanne beslutninger. Det betyder, at lærerens professionelle veto nogle gange... Køb adgang for at læse mere

Didaktisk fokuspunkt - Medbestemmelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.