Didaktikrapport om dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 16
  • 4426
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 02-03-2004

Semesteropgave: Didaktikrapport om dannelse

Dette er en rapport om didaktikkens vinkel på undervisningen i hjemkundskab
- hvordan og hvorfor? Mærkeligt nok blev hjemkundskab en del af skolen i en tid, hvor samfundet var på vej ind i industrialiseringen og hvor der ikke længere var brug for en håndværksmæssig kunnen samt dertil hørende uddannelser. Argumentationen for de praktiske fag i skolen var en idé om at skabe det hele menneske (www.ungepædagoger.dk).

Men hvad er hjemkundskabs berettelse i skolen i dag? Hvad er faget i stand til at bidrage med til elevernes dannelse? Dette er nogle af de spørgsmål vi vil fokusere nærmere på i opgaven.

I opgaven har vi valgt, at starte med at se på samfundsudviklingen. Dernæst et afsnit om almen dannelse inden vi ser på fællesmål, fagets- og folkeskolens formål. Tilsidst i opgaven vil vi, med udgangspunkt i Frede V. Nielsens 4 fagdidaktiske grundpositioner, kigge på vores undervisningsforløb fra praktikken.

Indhold

Indledning 2
Samfundsudviklingen 2
Almen dannelse – et samfundsperspektiv 3
Fællesmål 4
Fagets formål 5
Det humanistiske dannelsessyn : 6
Det naturvidenskabelige dannelsessyn: 6
Det æstetiske og eksistentielle dannelsessyn: 6
Det samfundsmæssigt dannelsessyn: 6
Folkeskolens formål 7
Begrebet didaktik 8
Undervisningsforløb 9
Uddybelse af de fire typer 11
Basisfags-didaktik: 11
Etno-didaktik: 11
Udfordrings-didaktik: 11
Eksistens-didaktik: 12
Konklusion 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Samfundsudviklingen

Der har gennem en årrække været tendenser i samfundet, der har været med til at præge de praktiske fag i negativ retning, når elevernes kvalificering til livet efter skolen bliver diskuteret. Samfundsudviklingen er gået fra industrisamfund til informationssamfund og videnssamfund, som vi har i dag. Arbejdsmarkedet forventer, at de unge kan samarbejde og forholde sig til nye udfordringer samt være i stand til at sætte sig mål. Der skal være tid til fordybelse og oplevelse og plads til udfoldelse og kreativitet. Eleverne skal lære at mestre deres eget liv, de skal lære at forholde sig til den verden de lever i og kunne indgå i forskellige former for fællesskaber. De skal være med til at udvikle og påvirke samfundet. Dermed stiller samfundet større krav til skolen og elevernes kundskaber. Dette medfører, at der er ikke plads til fag, hvor målet med undervisningen er utydeligt. Debatten om de praktiske fag i folkeskolen bunder i, at regeringen (UVM) prioriterer de teoretiske fag højere end de praktiske. Dette skyldes til dels samfundets krav til arbejdsmarkedet. De praktiske fag skal derfor vise, at de også besidder værdier, som er nyttige i forhold til livet efter skolen.
En anden problematisk tendens i samfundet er, at der i dag ikke længere samme fastlagte værdier og normer med hensyn til livsstil, som før i tiden. Dette medfører, at det at tilpasse sig og finde sin identitet kan være en kompliceret og besværlig proces. Det ”rigtige” liv bliver en individuel proces, som søges i værdier som anerkendelse, omsorg, nærhed, fællesskab mm. Når alle hver især passer sit og er optaget af deres egen karriere og interesser, får et godt måltid en særlig værdi i form af at drage omsorg og tage ansvar for sig selv og sine nærmeste. Måltidsoplevelser bliver forbundet med nydelse og glæde og bliver vigtige elementer i spørgsmålet om livskvalitet. Hjemkundskabsfaget kan derfor anses som vigtigt i forhold til at forberede eleverne på de værdier, som samfundet bærer præg af at opretholde. Faget omhandler mange af samfundets problemer og det, at arbejde med madområdet og hverdagsrelaterede problemstillinger giver eleverne mulighed for at reflektere over deres eget liv.
Der er i faghæftet (fællesmål) for faget beskrevet en række arbejdsmetoder, der er relevante at belyse, hvis faget ønsker at træde ud af samfundsdebatten samt ændre på sin gamle rolle og den ... Køb adgang for at læse mere

Didaktikrapport om dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.