Didaktikopgave over praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 8
  • 352
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2002
  • 14-08-2002

Didaktikopgave over praktik

En didaktisk opgave omhandlende en praktik i en 2.klasse.

Indhold

Planlægningsovervejelser:
Hensigten med undervisningen:
Arbejdsformer og metoder:
Hvad der rent faktisk skete i gennemførelsen:
Konklusion :
Litteraturliste:
+bilag

Uddrag

Hensigten med undervisningen:
Som sagt har vi taget udgangspunkt i de tre uger, vi kørte Australiens-emnet. Vi ønskede at lave en undervisning så varieret som muligt. Dermed har vi været rundt om mange fagmål, men selvfølgelig har vi ikke kunne røre dem alle lige meget. I det følgende vil vi sammenholde undervisningen med fagmål og læseplan fra Faghæfte 1 Dansk ”Klare Mål” for 1. -2. klassetrin.

---

Arbejdsformer og metoder:
I det 3-ugers forløb anvendte vi flere forskellige arbejdsformer og metoder. Den almindelige klasseundervisning med læreren ved tavlen brugte vi nogle gange i forbindelse med formidling af et stof til børnene, f.eks. da vi lavede et oplæg om Australiens dyr og landets befolkning. Dette valgte vi at gøre, fordi det herved var muligt at formidle til alle på en gang, og fordi vi formodede at det ville være lettere at forholde børnene i ro siddende ved et tomt bord end f.eks. i en rundkreds, som vi også havde på tale.
Også i situationer som da vi lavede en brainstorm om Australien den første dag, valgte vi at bruge den traditionelle klasseundervisningsform, fordi alle børnenes øjne herved... Køb adgang for at læse mere

Didaktikopgave over praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.