Planlægge undervisningsforløb til samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 12
  • 3661
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsplan: Planlægge undervisningsforløb til samfundsfag

Opgave i samfundsfag og i almen didaktik om at planlægge undervisningsforløb til praktikken og herefter reflektere over undervisningsforløbet.

Opgaven tager udgangspunkt i praktikken på 3. år i samfundsfag i 9. kl.

Vi har valgt at lave to sideløbende undervisningsforløb. Det undervisningsforløb som vi fokuserer på i denne opgave, har vi kaldt “Ugens aktuelle”.

Andel del er didaktikopgaven, hvor vi reflekterer over praktikken.

Indhold

Normative grundlag:
Overordnet undervisningsplan/Undervisningsforløb:
Didaktisk model
Undervisningsplan:
Rammefaktorer:
Læringsforudsætning:
Mål:
Indhold:
Læreprocesser:
Vurdering:
Lærerrollen:
Almen Didaktik opgave, 2. del.
Mål justeringer:
Hvorfor måtte vi ændre vores mål:
Rammefaktorer:
Læringsforudsætninger:
Resultatet af vores justeringer:
Litteraturoversigt for 2. del.

Uddrag

Overordnet undervisningsplan:
Didaktisk model
I forbindelse med planlægningen af det undervisningsforløbet, vi har valgt at beskæftige os med i praktikken på tredje årgang, har vi første omgang gjort os overvejselser om hvilke krav vi som kommende folkeskolelærere har til en didaktisk model. Vi har vurderet forskellige didaktiske mo-deller, og har fundet at Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel kommer tættest på vores krav. Vi har dog valgt at supplere relationsmodellen med overvejelser om lærerrollen i forhold til Erling Lars Dale og Per Schultz Jørgensen.

Undervisningsplan:
Vi har valgt, at lave to sideløbende undervisningsforløb. Det undervisningsforløb som vi fokusere på i denne opgave, har vi kaldt “Ugens aktuelle”.

Læringsforudsætning:
Eleverne i 9. klasse er ca. 15 år gamle. De befinder sig på et stadie, hvor de er i gang med at udvikle deres identitet og sætter alt i relation til dem selv og hvis undervisningen ikke umiddelbart appellere til dem, finder der ingen læring sted. Dette beskriver Knud Illeris som refleksivitet – det vil sige man spejler sig selv i læringssituation og hvilken betydning den har for den enkelte elev.

Almen Didaktik opgave, 2. del.
Trods det, at vi har været i praktik i hver sin niende klasse på samme skole, har vi på mange ni-veauer haft ens oplevelser, rammer og forudsætninger. Dette har medført, at vi i vores løbende eva-luering har haft identiske holdninger til og opfattelser af forløbet.

Det var i begge klasser svært at samle elevernes interesse for en fælles problemstilling, selv om vi tog udgangspunkt i forskellige emner, som vi mente alle kunne have interesse i at følge. Det var vores opfattelse, at klasserne var uinteresserede, umotiverede og uengagerede, når de skulle arbej-de med problemstillingen. Der var få elever, der orienterede sig, mens resten af klassen ikke bidrog konstruktivt. Dette førte til, at vi tidligere end forventet måtte ændre vores undervisningsprogram både organisatorisk og vedrørende målsætningen... Køb adgang for at læse mere

Planlægge undervisningsforløb til samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.