Didaktikopgave i indskolingen semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 5
  • 1660
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 15-03-2004

Didaktikopgave i indskolingen semesteropgave

Semesteropgave som didaktikopgave omhandlende forløb i indskolning (3 kl.) hvor undervisningsforløbet er tænkt ud fra Carl Aage Larsens model.

Indhold

Rammeforhold:
Den konkrete klasse:
Undervisningsmaterialet:
Grundtvig/Kold og relation til nutidens folkeskole:
Begrundelse for valg af Carl Aage Larsens model:
Modellen:
Evaluering:
Forklaringer til modellen:
Undervisningsplanlægning for 1 uge – understregningerne markerer den konkrete undervisningssituation hvor der er brugt Carl Aage Larsens model:
Carl Aage Larsens model set med kritiske øjne:
Litteraturliste

Uddrag

Den konkrete klasse:
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en 3. klasse hvor undervisningsforløbet er 14 timers dansk, fordelt over 2 uger.
I klassen er der 24 elever, 10 piger og 14 drenge. Aldersmæssigt er eleverne 11 – 12 år. Det er er velfungerende klasse både socialt og fagligt. Dog har et par enkelte elverne svært ved at læse. Det svære består i at, de har svært ved udtalen. Ingen elever får dog specielundervisning.

Undervisningsmaterialet:
Der arbejdes med ”Ignora” serien. Serien handler om de store følelser ”på livets vej”; kærlighed, vrede, glæde, venskaber, sorg. Begrundelsen for af valg af bogen er at flere af eleverne har oplevet forskellige situationer hvor de har mærket følelsesregisteret ”på egen krop” (mobning, dødsfald i familien, afsavn af kammerat og lign.) og derfor finder jeg det vigtigt at de oplever hvordan sådanne følelser kan håndteres.
Serien om Ignora er er serie, skrevet af Katrine Marie Guldager. Der er 5 bøger (ca. 20 sider) og der er mange illustrationer der er gode når der skal arbejdes konkret med bogen. Ignora er en pige de nemt vil kunne identificere sig med og mange af de kontekster vi oplever hende i kender eleverne i forvejen... Køb adgang for at læse mere

Didaktikopgave i indskolingen semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.