Undervisningsforløb om filtning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Håndarbejde, Didaktik
  • Godkendt
  • 6
  • 1791
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 23-03-2008

Semesteropgave, 3.-6. klasse: Undervisningsforløb om filtning

Denne semesteropgave i håndarbejde og didaktik handler om et undervisningsforløb om filtning.

Undervisningsforløbet om filtning henvender sig til elever på 5. klassetrin.

Indhold

Indledning
Filtning af billeder er med til at:
Formål med forløbet
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
• Tekstile arbejdsområder
• Det skabende håndværk
• Det samfundsmæssige og kulturelle indhold
Elevforudsætninger
Teori
1. Howard Garners teori om ”Mange Intelligenser”
2. Hiim og Hippes teori
Rammefaktorer:
Skema
Mål
Læreprocessen
Evaluering
Redskabs- og materialeliste
Lærerplan for filtning af billeder (i alt 6 lektioner om ugen)

Uddrag

Jeg har valgt at lave et undervisningsforløb for 5. klassetrin, der tilgodeser både drenge og pigers interesse. Jeg har valgt at fokusere på et gammelt håndværk, filtning, som er blevet moderne igen. Jeg ser i dag filtning anvendt på utallige måder såsom beklædning i form af hatte, tørklæder, tøj, smykker, pynt, sko m.v., men også brugsgenstande som tehætter, æggevarmere og grydelapper.
Jeg har dog valgt at arbejde med filtning via billeder. Jeg mener, at gennem billeder får eleverne mulighed for at udtrykke og kommunikere følelser, tanker og kundskaber på en måde som de klassiske, intellektuelle og rationelle fag ikke giver mulighed for.

Filtning af billeder er med til at:
- udfordre forestillingsevne og fantasi
- skærpe nysgerrigheden
- styrke motorik og sanser
- styrke helhedstænkning og kreativ tænkning
- træne stillingtagen, kombinationsevne og beslutningstagen - bevidstgøre om det nonverbale sprog
- træne refleksion... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om filtning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.