Pædagogiske ståsted ud fra praktikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Almen didaktik, Engelsk
  • Godkendt
  • 15
  • 7337
  • PDF
  • Den Frie Lærerskole i Ollerup
  • 2000
  • 26-01-2012

Praktikopgave, Undervisningsforløb, 3.-6. klasse: Pædagogiske ståsted ud fra praktikken

Almen didaktik praktikrapport i engelsk om at finde vores eget pædagogiske ståsted.

Dette gøres ved at lave et undervisningsforløb i engelsk til en 5. klasse om emnet "food", som vi i praktikken vil bruge og derved kunne finde vores pædagogiske ståsted.

Indhold

Pædagogisk ståsted 1
Menneske- og samfundssyn 1
Dannelsessyn 1
Teoretiske didaktiske overvejelser 2
Læringsforudsætninger 2
Rammefaktorer 3
Mål 4
Indhold 5
Læreprocessen 5
Vurdering 6
Faghæftet 7
Praktisk-musiske dimension 8
Begrundelser for undervisningsforløbet 9
Supervision (pædagogisk speciale fællesdel) 11
Refleksioner over praktikken 12
Litteraturliste 14

Uddrag

Pædagogisk ståsted:

Vi vil i det følgende prøve at beskrive vores eget pædagogiske ståsted, så langt som vi er blevet enige. Vores syn er konstant under forandring pga. ydre og indre påvirkninger, så det vi gør rede for her er, hvordan vi i korte træk ser på menneske, samfund og dannelse lige nu.

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvor man selv står i forhold til de mange didaktiske teorier man møder, idet disse teorier er præget af forskellige grundlæggende syn. Ved at blive bevidstgjort om sine egne holdninger, er det muligt at forholde sig til og se sin egen praksis i lyset af teorierne.

Menneske- og samfundssyn
Mennesket er et unikt væsen her på jorden. Menneskets evne til at skabe, tænke, udtrykke sig og indgå i relationer gør mennesket forskelligt fra dyrearterne. Mennesket har værdi i sig selv, og alle har samme værdi uden hensyntagen til køn, race, nationalitet eller psykiske og fysiske egenskaber.

Mennesket er et åndsvæsen, som har mulighed for frit at vælge, træffe beslutninger og føre dem ud i livet. Mennesket har ansvar for sit eget liv, men har også ansvar for andre mennesker.

Mennesket lever i og påvirkes af samfundet, samtidig med at samfundet påvirkes af mennesket. Samfundet skal indrettes således, at alle har samme muligheder for at udnytte deres potentialer, samtidig med at der tages vare på de svage. Det gode liv leves, hvis man har en sund opfattelse af sig selv som et værdifuldt menneske, og i samfundet er i stand til at møde andre med respekt og kærlighed... Køb adgang for at læse mere

Pædagogiske ståsted ud fra praktikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.