Livsformer i Samfundsfag | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 13
  • 4304
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2000
  • 26-01-2012

Synopsis: Livsformer i Samfundsfag | Undervisningsforløb

Synopsis i samfundsfag med et didaktisk undervisningsforløb om livsformer i samfundsfag for 9. klasse. Teorien har sit afsæt hos Himm & Hippe, samt Lars Erling Dahle.

Indhold

Indledning 2
Samfundsbeskrivelse 3
Menneskesyn 4
Dannelse 4
Didaktisk Rationalitet 6
Emnebegrundelse 7
Overordnede didaktiske overvejelser (K2) 8
Mål 8
Vores mål med praktikken 9
Vores mål med eleverne / undervisningen 9
Elevernes mål for egen læring 9
læreprocesser 9
Motivering 10
Aktivering 10
konkretisering 10
Individualisering 10
samarbejde 11
Elevens forudsætninger 11
Rammefaktorer 11
Indhold 12
Evaluering 12
Den mundtlige eksamen 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Vi vil med vores didaktiske opgave beskrive tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb i samfundsfag til en 9.klasse på X skole.

Vanløse skole hører under Københavns kommune og området skolen ligger i, er opdelt med boligblokke mod øst og parcelhuse mod vest. Skolen har et elevantal på 400, hvoraf 10% er af anden etnisk baggrund. Klassen har et elevantal på 19 med en svag overvægt af piger.

Vi har klassen 2 timer tirsdag og 2 timer fredag. (bilag 1) Det skal dog her nævnes, at vi kører et parallelt forløb med samme emne i en anden 9.klasse mandag og onsdag.

Vi har valg, at undervise elverne i emnet, identitet og livsformer, der hører til kundskabsområdet sociologi.

---

Vores mål med praktikken
Vores mål med undervisningen i samfundsfag i praktikperioden er at udarbejde og afprøve et undervisningsforløb, hvor der er sammenhæng mellem de overvejelser, vi gør os forud for undervisningssituationen og så den praktiske gennemførelse.
Når praktikperioden er afsluttet, vil vi kritisk gennemgå vores forløb, med henblik på eventuelle forbedringer i et givent efterfølgende undervisningsforløb. De kritikpunkter vil især være lovgrundlaget og de didaktiske muligheder for folkeskolen til at udvikle ny didaktisk teori. Sagt med andre ord; vi vil vise, at vi er i stand til at udarbejde, gennemfører og evaluere et undervisningsforløb ud fra Erling Lars Dales teori om didaktisk rationalitet (Se figur ? s. ?).

Vores mål med eleverne / undervisningen
Vores samfund er præget af værdipluralisme og kontingens, med de muligheder og begrænsning der følger med. Vi mener, at vi i samfundsfag kan tilbyde eleverne grundlaget for dannelse, ved at præsenterer dem for en række værdigrundlag. Vores emne identitet og beskæftiger sig netop med eksempler på mennesker, der har forskellige værdigrundlag... Køb adgang for at læse mere

Livsformer i Samfundsfag | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.