Didaktik i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Historie
 • Godkendt
 • 5
 • 778
 • PDF
 • 07-09-2010

Undervisningsforløb: Didaktik i historieundervisningen

Didaktisk vinkel på historieundervisningen.
Indeholder eksempel på undervisning om kolonialiseringen af Afrika.

Uddrag

Didaktik: (didaskein – at undervise)

Didaktik omhandler undervisningens mål, rammer, forudsætninger, indhold, form og evaluering og begrundelserne for disse. Disse begrundelser ændres i takt med at samfundet udvikler sig, og forskellige politiske ideologier sætter den uddannelsesmæssige dagsorden. Didaktikken organiserer undervisningen i rammer og begreber, der gør det muligt at analysere og diskutere den. En lærers didaktiske overvejelser afhænger af dennes dannelsessyn og samfunds- og ...

---

Et undervisningsforløb:

• Overvejelser forud
Inden vi planlagde dette undervisningsforløb, havde vi overvejelser omkring legitimering af emne samt metoder. Begge dele skal kunne begrundes ud fra faghæftet og/eller folkeskoleloven. Emnet, vi har valgt, er koloniseringen af Afrika i starten af det 20ende århundrede og i den forbindelse optakten til 1. Verdenskrig. Dette vil vi begrunde ud fra faghæftet Fælles Mål:

---

• Undervisningsforløb:
Først vil vi arbejde med kapløbet om Afrika. Hvor det tydeliggøres, hvorfor Afrika var attraktivt og samtidig en vigtig faktor i nationernes magtkampe. Vi vil først arbejde med klasseundervisning i form af et læreroplæg. Derefter skal eleverne selv søge information og på forhånd udvalgte... Køb adgang for at læse mere

Didaktik i historieundervisningen

[2]
Bedømmelser
 • 16-05-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  God og hjælpsom opgave
 • 06-03-2011
  God og brugbar opgave